لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پناهی: خاطرات سردار شهید فریبرز پناهی
گردآورنده:الهام میدجانی ؛ گردآورنده:مینا جدکاره ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - دیویی: 955.0843092 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 7 -0-97472-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1