لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (4)
تالیف (18)
ترجمه (7)
تهران (19)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مصون‌سازی فعال و انفعالی
نويسنده:فاطمه علیان‌فینی ؛ نويسنده:مرتضی قاسمی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک - دیویی: 616.079 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 97000 ریال - 9 -1383-10-964-978 انتخاب
2- ایمونولوژی برای پرستاران
نويسنده:آرزو راستی ؛ نويسنده:یوسف عرفانی ؛ نويسنده:رضا غلام‌نژادجعفری - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 99000 ریال - 1 -234-101-600-978 انتخاب
3- گرفتاری قرن بیست و یکم!؟ (ایدز)
نويسنده:رضا اردستانی ؛ نويسنده: طاهریان - زهیر - دیویی: 616.9792 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 7 -2-93986-964 انتخاب
4- عفونی: اپیدمیولوژی، نقص ایمنی: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد عفونی با پاسخ تشریحی Mandell 2015
مترجم:عارفه بابازاده - رهپویان شریف - دیویی: 616.9 - 212 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 490000 ریال - 0 -149-249-964-978 انتخاب
5- عفونت‌های بیمارستانی (ترجمه و تلخیص از کتاب بیماری‌های عفونی مندل 2015)
مترجم:آرش سیفی - رهپویان شریف - دیویی: 614.45 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 6 -118-249-964-978 انتخاب
6- ایمونولوژی بالینی - بیماری‌ها و نقص‌های سیستم ایمنی درسنامه تشریحی مرتبط با بیماری‌های ذکر شده موارد آزمایشگاهی
نويسنده:فاطمه عسکری‌زاده ؛ زيرنظر:احمد خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ؛ زيرنظر:امیررضا صفدریان - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 616.079 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 5 -377-422-600-978 انتخاب
7- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
8- سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ADIS)
مترجم:ایلاد علوی‌درزم - آرتین طب - دیویی: 616.9792 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 548000 ریال - 8 -94-7639-600-978 انتخاب
9- ایمونولوژی برای پرستاران
نويسنده:بهاره زند ؛ نويسنده:علی‌اکبر دلبندی ؛ نويسنده:رضا فلک - حیدری - دیویی: 616.079 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 149000 ریال - 1 -97-6971-600-978 انتخاب
10- ایمونولوژی برای پرستاران
نويسنده:آرزو راستی ؛ ويراستار:یوسف عرفانی - سالمی - دیویی: 616.079 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 19500 ریال - 2 -15-8760-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3