لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (4)
تالیف (19)
ترجمه (7)
تهران (20)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقص ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ نويسنده:شیو پیلای - ابن سینا،مجد دانش - دیویی: 616.079 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 2 -26-7150-964-978 انتخاب
2- ایمونولوژی برای پرستاران
نويسنده:آرزو راستی ؛ نويسنده:یوسف عرفانی ؛ نويسنده:رضا غلام‌نژادجعفری - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 99000 ریال - 1 -234-101-600-978 انتخاب
3- عفونی: اپیدمیولوژی، نقص ایمنی: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد عفونی با پاسخ تشریحی Mandell 2015
مترجم:عارفه بابازاده - رهپویان شریف - دیویی: 616.9 - 224 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 740000 ریال - 8 -0300-09-600-978 انتخاب
4- گرفتاری قرن بیست و یکم!؟ (ایدز)
نويسنده:رضا اردستانی ؛ نويسنده: طاهریان - زهیر - دیویی: 616.9792 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 ریال - 7 -2-93986-964 انتخاب
5- ایمونولوژی برای پرستاران
نويسنده:آرزو راستی ؛ ويراستار:یوسف عرفانی - سالمی - دیویی: 616.079 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 19500 ریال - 2 -15-8760-964 انتخاب
6- سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ADIS)
مترجم:ایلاد علوی‌درزم - آرتین طب - دیویی: 616.9792 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 548000 ریال - 8 -94-7639-600-978 انتخاب
7- ایمونولوژی برای پرستاران
نويسنده:آرزو راستی ؛ نويسنده:یوسف عرفانی ؛ نويسنده:رضا غلام‌نژادجعفری - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 99000 ریال - 1 -234-101-600-978 انتخاب
8- ایمونولوژی پایه: کارکردها و اختلالات دستگاه ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ مترجم:سوسن کبودانیان‌اردستانی - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 49000 ریال - 5 -23-8441-964 انتخاب
9- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 59000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
10- واکسیناسیون در نقص ایمنی
نويسنده:مرضیه حیدرزاده‌آرانی ؛ نويسنده:مصطفی حاجی‌رضایی - ارمغان قلم - دیویی: 616.079 - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 22000 ریال - 8 -21-7520-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3