لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (17)
تالیف (1)
ترجمه (23)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیروی آهن‌ربایی
نويسنده:دی پارسونز ؛ مترجم:کتایون کوشیار ؛ ويراستار:سعید مدرسی‌قزوینی - پرک - دیویی: 030 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 9 -06-5703-964 انتخاب
2- آزمایش با آهنرباها (فعالیتهای علمی آزبورن)
نويسنده:هلن ادوم ؛ مترجم:آبتین شاکری - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 538.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 14500 ریال - 3 -320-300-964-978 انتخاب
3- آهنربا
نويسنده:آنجلا رویستون ؛ مترجم:مریم پورثانی - پیدایش - دیویی: 538.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 8000 ریال - 0 -139-349-964-978 انتخاب
4- الکتریسیته
نويسنده:آنجلا رویستون ؛ مترجم:مریم پورثانی - پیدایش - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 8000 ریال - 4 -199-349-964 انتخاب
5- آهنرباها، آزمایش‌های شناخت مغناطیس
نويسنده:بهزاد زرگری ؛ نويسنده:مریم میرزایی - دیبایه - دیویی: 538 - 16 صفحه - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -06-9961-964 انتخاب
6- کتاب علوم من: آهنربا
نويسنده:نیل آردلی ؛ مترجم:مجید عمیق - مدرسه - دیویی: 507 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 7000 ریال - 5 -745-353-964 انتخاب
7- الکتریسیته
نويسنده:آنجلا رویستون ؛ مترجم:مریم پورثانی - پیدایش - دیویی: 537 - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 8000 ریال - 4 -199-349-964 انتخاب
8- سرگرمیهای علمی با آهنربا
نويسنده:هلن ادوم ؛ مترجم:زهره قایینی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 ریال - 7 -127-430-964 انتخاب
9- کتاب علوم من: آهنربا
نويسنده:نیل آردلی ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 40000 ریال - 6 -745-353-964-978 انتخاب
10- کتاب علوم من: آهنربا
نويسنده:نیل آردلی ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 40000 ریال - 6 -745-353-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3