لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (70)
تالیف (4)
ترجمه (103)
تهران (64)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:زهرا آلوشی - نیک فرجام - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -72-7159-600-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1395 - 4000 نسخه - 170000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - ندای الهی - دیویی: 378.12092 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 9 -02-6113-600-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:زهرا آلوشی - نیک فرجام - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -72-7159-600-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1396 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - باران خرد - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 1 -00-6199-622-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11