لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (84)
تالیف (7)
ترجمه (131)
تهران (79)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری: یک پیرمرد، یک جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 6 -313-341-964 انتخاب
3- Tuesdaus with Morrie: an old man, a young man, and life's greatest lesson
نويسنده:Mitch Albom - معیار علم - دیویی: 974.44 - 205 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 0 -26-6927-622-978 انتخاب
4- مقایسه اضطراب مرگ در بیماری‌های مختلف
نويسنده:فریده علی‌محمدزاده‌کلو - راه دکتری،سنجش و دانش - دیویی: 155.937 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 4 -67-8641-600-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - کاریز - دیویی: 378.12092 - 167 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:محمود دانایی - جیحون - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 18000 ریال - 8 -22-6534-964 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
8- Tuesdays with morrie: an old man, a young man, and life's greatest lesson
نويسنده:Mitch Albom - موسسه نشر شهر - دیویی: 974.44 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 220000 ریال - 8 -305-439-600-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - ندای الهی - دیویی: 378.12092 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 130000 ریال - 9 -02-6113-600-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:حمیدرضا غیوری ؛ مترجم:الهام محمدی - آنارام - دیویی: 378.12092 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -3-99926-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14