لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (41)
تالیف (2)
ترجمه (65)
تهران (57)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
2- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
3- شرمنده نباش دختر: برنامه‌ای برای رسیدن به اهداف بدون خجالت‌زدگی
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:معصومه تاجمیری - یوشیتا - دیویی: 158.1082 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 420000 ریال - 5 -73-6412-622-978 انتخاب
4- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
5- شرمنده نباش دختر: برنامه‌ای برای رسیدن به اهداف بدون خجالت‌زدگی
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:معصومه تاجمیری - یوشیتا - دیویی: 158.1082 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 420000 ریال - 5 -73-6412-622-978 انتخاب
6- دیگه عذرخواهی نکن دختر
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:افسانه (صوفیا) اکبرزاده‌مقدم ؛ ويراستار:پریوش طلایی - نسل نواندیش - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 279000 ریال - 3 -063-220-622-978 انتخاب
7- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
8- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 34 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
9- دختر عذرخواهی بسه!
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:آذین سرداری ؛ ويراستار:جعفر محرم‌پور - فروزش - دیویی: 158.1082 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 290000 ریال - 5 -824-547-964-978 انتخاب
10- عذرخواهی بسه دختر!
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:شیرین راحله ؛ ويراستار:نسرین نظری‌راد - آتیسا - دیویی: 158.1082 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 360000 ریال - 1 -09-6611-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7