لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(225)
چاپ مجدد (269)
تالیف (268)
ترجمه (226)
تهران (413)
شهرستان (81)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (88)

تعداد یافت شده (494) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فنون مشاوره و روان‌درمانی گروهی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:پاتریک کالانان - بعثت - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -26-6067-964 انتخاب
2- مهارتهای مشاوره: رویکردی در حل مشکل مددکاری
نويسنده:جرارد ایگن ؛ مترجم:طیبه زندی‌پور ؛ مترجم:سوسن سیف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 100 نسخه - 245000 ریال - 1 -811-459-964-978 انتخاب
3- مبانی مشاوره و راهنمایی
نويسنده:رابرت‌لوئیس گیبسن ؛ نويسنده:ماریان میچل ؛ مترجم:باقر ثنائی - بعثت - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 5 -25-6067-964 انتخاب
4- مشاوره خانواده (مفاهیم، تاریخچه، فرآیند و نظریه‌ها)
نويسنده:کیانوش زهراکار ؛ نويسنده:فروغ جعفری - ارسباران - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 500 نسخه - 210000 ریال - 4 -07-7385-600-978 انتخاب
5- نظریه‌های مشاوره (دیدگاههای مشاوره)
نويسنده:لوئیس شیلینگ ؛ مترجم:سیده‌خدیجه آرین - اطلاعات - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 2100 نسخه - 28000 ریال - 8 -510-423-964-978 انتخاب
6- فنون پیشرفته مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:لن اسپری ؛ مترجم:محسن رسولی ؛ مترجم:محمود گدرزی - تزکیه - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -27-6771-964-978 انتخاب
7- مشاور و مراجع: مهارت یافتن راه‌حل‌های مشکلات
نويسنده:رابرت مالتی ؛ مترجم:محسن مشکبیدحقیقی ؛ مترجم:امیر قربان‌پور‌لفمجانی - بلور - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 52000 ریال - 4 -42-5498-600-978 انتخاب
8- مشاوره‌ی پدران
نويسنده:بهاره عزیزی‌نژاد ؛ نويسنده:هادی نجفی‌فر - جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -53-5936-600-978 انتخاب
9- راهنمایی و مشاوره تحصیلی با تجدیدنظر کلی و اضافات و تاریخچه مشاوره در ایران
نويسنده:مهدی حسینی - رشد - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -32-6115-964 انتخاب
10- مبانی راهنمایی و مشاوره
نويسنده:شکوه نوابی‌نژاد ؛ نويسنده:عبدالله شفیع‌آبادی ؛ نويسنده:جواد اژه‌ای - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 2500 نسخه - 210000 ریال - 4 -0011-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 50