لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(216)
چاپ مجدد (262)
تالیف (260)
ترجمه (218)
تهران (403)
شهرستان (75)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (85)

تعداد یافت شده (478) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمایی و مشاوره تحصیلی (با تجدیدنظر کلی و اضافات) و تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران
نويسنده:مهدی حسینی - رشد - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 2 -01-2802-964-978 انتخاب
2- مقدمات راهنمایی و مشاوره (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:منوچهر وکیلیان ؛ نويسنده:منیژه کرباسی ؛ ويراستار:سوسن آقاجانبگلو - دانشگاه پیام نور - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 30000 نسخه - 19000 ریال - 3 -365-387-964-978 انتخاب
3- مهارتهای مشاوره: رویکردی در حل مشکل مددکاری
نويسنده:جرارد ایگن ؛ مترجم:طیبه زندی‌پور ؛ مترجم:سوسن سیف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 150 نسخه - 250000 ریال - 1 -811-459-964-978 انتخاب
4- مقدمات راهنمایی و مشاوره (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:منوچهر وکیلیان ؛ نويسنده:منیژه کرباسی ؛ ويراستار:سوسن آقاجانبگلو - دانشگاه پیام نور - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 8000 نسخه - 50000 ریال - 3 -365-387-964-978 انتخاب
5- مهارتهای مشاوره
نويسنده:سعید نوروزی‌جوینانی ؛ ويراستار:شهین علوی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 9 -17-6769-964 انتخاب
6- مشاوره‌ی کوتاه: یک شیوه‌ی علمی و منسجم
نويسنده:کولین فلتهام ؛ نويسنده:ویندی درایدن ؛ مترجم:جواد محمودی‌قرائی - نشر قطره - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 1 -956-341-964-978 انتخاب
7- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 2 -21-6389-964-978 انتخاب
8- فنون مشاوره و روان درمانی گروهی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:باقر ثنائی - بعثت - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -26-6067-964 انتخاب
9- خودآموز فنون و نظریه‌های مشاوره
نويسنده:ایلین میلن ؛ مترجم:مهرداد فیروزبخت - دانژه - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 32000 ریال - 964-7932-26-X انتخاب
10- مشاوره با دانش آموزان در مدارس (مهارت‌ها و کاربردها برای معلمان)
نويسنده:حمید اصغری‌پور ؛ نويسنده:نگار اصغری‌پور ؛ نويسنده:منوچهر فضلی‌خانی - ورای دانش - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2100 نسخه - 42000 ریال - 8 -40-2704-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48