لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(243)
چاپ مجدد (307)
تالیف (297)
ترجمه (253)
تهران (462)
شهرستان (88)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (94)

تعداد یافت شده (550) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عناصر مشاوره
نويسنده:اسکات مایر ؛ نويسنده:سوزان دیویس ؛ مترجم:فرهاد اصغری - آوای نور - دیویی: 158.3 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 110000 ریال - 0 -020-309-600-978 انتخاب
2- مشاوره با دانش آموزان در مدارس (مهارت‌ها و کاربردها برای معلمان)
نويسنده:حمید اصغری‌پور ؛ نويسنده:نگار اصغری‌پور ؛ نويسنده:منوچهر فضلی‌خانی - ورای دانش - دیویی: 371.422 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 35000 ریال - 8 -40-2704-964-978 انتخاب
3- مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره: آموزش و کاربرد مهارتهای خرد در مشاوره فردی
نويسنده:دیوید گلدارد ؛ مترجم:سیمین حسینیان - کمال تربیت - دیویی: 158.3 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1390 - 70000 ریال - 2 -00-6324-964 انتخاب
4- نظریه‌های بنیادین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)
نويسنده:مسعود جان‌بزرگی ؛ نويسنده:ناهید نوری - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 616.8914 - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 9 -051-298-600-978 انتخاب
5- هدایت و مشورت در اسلام
نويسنده:ناهید صائمیان - پیدار - دیویی: 297.4832 - 106 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 470000 ریال - 7 -377-499-600-978 انتخاب
6- مشاور خود باشید: خودشناسی گام به گام
نويسنده:شیلا دینو ؛ مترجم:امید اقتداری - ققنوس - دیویی: 158.1 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 12000 ریال - 2 -103-311-964 انتخاب
7- نظریه‌های روان‌درمانی و مشاوره
نويسنده:ریچارد شارف ؛ مترجم:مهرداد فیروزبخت - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 616.8914 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 75000 ریال - 5 -506-317-964 انتخاب
8- مبانی و مقدمات راهنمایی و مشاوره
نويسنده:راضیه رضائی - شهریاری - دیویی: 158.3 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 8 -9-95978-964-978 انتخاب
9- مهارتهای عملی مشاوره (در رویکردی یکپارچه)
نويسنده:کاترین گلدارد ؛ نويسنده:دیوید گلدارد ؛ مترجم:رقیه موسوی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 158.3 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 240000 ریال - 7 -549-530-964-978 انتخاب
10- مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
نويسنده:احمد احمدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 158.3 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 ریال - 9 -562-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55