لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(746)
چاپ مجدد (752)
تالیف (1484)
ترجمه (14)
تهران (1376)
شهرستان (122)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (311)

تعداد یافت شده (1498) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونگی تنظیم سازش‌نامه در امور کیفری
- نشر قضا - دیویی: 345.55 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 نسخه - 7 -94-8107-964 انتخاب
2- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.55 - 928 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1385 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -30-8786-964 انتخاب
3- مجموعه قوانین دست‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اعمال اصلاحیه مصوب 1394/3/24)
نويسنده:امین بخشی‌زاده - شریف - دیویی: 345.55 - 386 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 5 -69-8048-600-978 انتخاب
4- قوانین و مقررات کیفری کاربردی با قابلیت دسترسی آسان و سریع به قوانین دارای فضای مناسب جهت کناره‌نویسی قوانین
گردآورنده:حسام تنگ‌روی ؛ ويراستار:علی‌اکبر تنگ‌روی ؛ ويراستار:صغری جورابی - علمی فرهنگی شعبانی - دیویی: 345.55 - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 460000 ریال - 1 -4-95625-600-978 انتخاب
5- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌ انقلاب در امور کیفری به انضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین‌نامه آن با آخرین اصلاحات
نويسنده:انوش ریاحی - تفتان - دیویی: 347.5504 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 3 -8-95711-964 انتخاب
6- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/4)
نويسنده:بابک پورقهرمانی‌کلتپه ؛ نويسنده:جمال بیگی ؛ نويسنده:فاطمه احدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه - دیویی: 345.5505 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 120000 ریال - انتخاب
7- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.5505 - 562 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 48 سال 1395 - 4500 نسخه - 200000 ریال - 1 -105-104-600-978 انتخاب
8- آیین دادرسی کیفری: اندیشه‌ها
نويسنده:محمود آخوندی - اشراق - دیویی: 345.5505 - 440 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 24000 ریال - انتخاب
9- رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی جزایی
گردآورنده: معاونت آموزش قوه قضاییه - جنگل - دیویی: 349.55 - 382 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 57000 ریال - 6 -153-981-964-978 انتخاب
10- رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی جزایی
گردآورنده: معاونت آموزش قوه قضاییه - جنگل - دیویی: 349.55 - 256 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -192-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 150