لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (23)
تالیف (39)
ترجمه (11)
تهران (32)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحصیل
نويسنده: گروه علمی روش‌شناسی - مرکز نشر هاجر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 964-95289-2-X انتخاب
2- روش تحصیل
تدوين: گروه علمی روش‌شناسی - مرکز نشر هاجر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4500 نسخه - 6500 ریال - 964-95289-2-X انتخاب
3- بهیاد: یادگیری بدون توقف
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا،اندیشه برتر - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 2 -0-94261-600-978 انتخاب
4- بهیاد: یادگیری بدون توقف
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا،اندیشه برتر،اندیشه پیک زبان - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -0-94261-600-978 انتخاب
5- راهنمای برنامه‌ریزی مطالعه ویژه دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
نويسنده: گروه مولفین سنجش اول - سنجش‌اول - 118 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 1 -102-393-964 انتخاب
6- 500 نکته: چگونه آموزشگر بهتری باشیم
نويسنده:فیلیپ ریس ؛ نويسنده:سالی براون ؛ مترجم:پرویز امینی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 4 -288-417-964 انتخاب
7- چگونه مطالعه کنیم
به‌اهتمام:زهره مینا - ماندانا مینا - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 5 -5-90822-964 انتخاب
8- راهنمای برنامه‌ریزی مطالعه ویژه دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی - زراعت
نويسنده: گروه مولفین سنجش اول - سنجش‌اول - 94 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 9 -54-8318-964 انتخاب
9- بهیاد: یادگیری بدون توقف
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا،اندیشه برتر - 26 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 2 -0-94261-600-978 انتخاب
10- مهارت‌های اساسی یادگیری؛ راهنمای موفقیت در دانشگاه
نويسنده:تام برنز ؛ نويسنده:ساندرا سینفیلد ؛ مترجم:کورش شاه‌حسینی - علمی و فرهنگی - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 165000 ریال - 2 -420-121-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5