لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (22)
تالیف (38)
ترجمه (11)
تهران (31)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحصیل
نويسنده: گروه علمی روش‌شناسی - مرکز نشر هاجر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 964-95289-2-X انتخاب
2- مهارتهای تدریس، یادگیری و مطالعه: یک راهنما برای مدرسین
نويسنده:تام برنز ؛ نويسنده:ساندرا سینفیلد ؛ مترجم:علی خالق‌خواه - نایاب - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 7 -30-8044-600-978 انتخاب
3- 500 نکته: چگونه آموزشگر بهتری باشیم
نويسنده:فیلیپ ریس ؛ نويسنده:سالی براون ؛ مترجم:پرویز امینی - قدیانی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1650 نسخه - 18000 ریال - 4 -288-417-964 انتخاب
4- روش تحصیل
نويسنده: گروه علمی روش‌شناسی - مرکز نشر هاجر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 2 -2-95289-964-978 انتخاب
5- روش تحصیل
نويسنده: گروه علمی روش‌شناسی - مرکز نشر هاجر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 6000 نسخه - 14000 ریال - 964-95289-2-X انتخاب
6- کتاب مشاوره و دفتر برنامه‌‌ریزی رشته ادبیات عرب ویژه آزمون کارشناسی ارشد 90
- سنجش،موسسه آموزش عالی آزاد اکسین - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 34000 ریال - 0 -418-154-964-978 انتخاب
7- کتاب مشاوره و دفتر برنامه‌‌ریزی ادبیات عرب
- سنجش - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -160-154-964-978 انتخاب
8- بهیاد، یادگیری بدون توقف
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -0-94261-600-978 انتخاب
9- پنج پیشنهاد ساده و کارآمد برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌های اول، دوم و سوم راهنمایی ویژه ولی دانش‌آموز
نويسنده:پدرام تقی‌خانی - نوآور - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 2 -45-5514-600-978 انتخاب
10- کتاب مشاوره و دفتر برنامه‌‌ریزی رشته حسابداری ویژه آزمون کارشناسی ارشد 90
- سنجش،موسسه آموزش عالی آزاد اکسین - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 9 -428-154-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5