لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (3)
تهران (6)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من خانواده‌ام را دوست دارم
نويسنده:علی باباجانی ؛ ويراستار:سعید سعادت ؛ تصويرگر:نوشین بیجاری - کتاب جمکران - دیویی: 306.85 - 35 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -533-973-964-978 انتخاب
2- خانواده دوست‌داشتنی (کتاب پارچه‌ای)
تصويرگر:دنیا درختی ؛ گرافيست:مسعود مستقیم ؛ گرافيست:رائد آموزگار - فرشتگان - دیویی: 306.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 3 -7-97666-600-978 انتخاب
3- من و خانواده
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - بهارناز - دیویی: 421 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 2 -63-8103-964-978 انتخاب
4- من خانواده‌ام را دوست دارم
نويسنده:تریسی مورونی ؛ مترجم:عذرا جوزدانی ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - دیویی: 305.231 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 0 -380-222-964-978 انتخاب
5- خانواده شبیه کیک است: کودکان و احساس تعلق به خانواده
نويسنده:شونا اینس ؛ مترجم:احمد تصویری ؛ ويراستار:الهام اسلامی‌اشلقی - مهرسا - دیویی: 306.85 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 2 -00-9890-600-978 انتخاب
6- خوشبختی همین نزدیکی است
نويسنده:طاهره موسوی - دارخوین - دیویی: 158.1 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 6 -713-380-600-978 انتخاب
7- نگرشی نو به مقوله آموزش خانواده در پیشگیری از بزهکاری (پیشگیری خانواده‌مدار) با رویکرد به بزهکاری اطفال
نويسنده:مسعود حیدری ؛ نويسنده:روح‌الله شفیعی ؛ ويراستار:مرضیه قصابان - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 346.36 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 4 -4598-10-964-978 انتخاب
8- خانواده دوست‌داشتنی
تصويرگر:دنیا درختی ؛ گرافيست:مسعود مستقیم ؛ گرافيست:رائد آموزگار - فرشتگان - دیویی: 306.8 - 4 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 5000 نسخه - 350000 ریال - 3 -7-97666-600-978 انتخاب
9- خشم شبیه سپر است: کودکان و شناخت هیجان‌ها
نويسنده:شونا اینس ؛ مترجم:احمد تصویری ؛ تصويرگر:آیریس آگوچ - مهرسا - دیویی: 306.8 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -16-9890-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1