لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(126)
چاپ مجدد (66)
تالیف (191)
ترجمه (1)
تهران (107)
شهرستان (85)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویژگیهای معلم خوب
نويسنده:حسین مظاهری - اخلاق - دیویی: 297.653 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 2 -1-90527-964 انتخاب
2- ویژگیهای یک معلم بسیجی
نويسنده:ناصر عطایی‌اعظم - ناصر عطایی‌اعظم - دیویی: 371.1 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 7 -5612-06-964 انتخاب
3- چگونه با دانش‌آموز خود رفتار کنید؟
نويسنده:عبدالله یزدانی - دوقلوها - دیویی: 371.1023 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -26-8739-600-978 انتخاب
4- مهارت‌های اجتماعی جرات‌مندی ویژه مربیان
نويسنده:داود روستایی ؛ نويسنده:مینو قنبری‌‌پناه ؛ نويسنده:اردشیر دهقانی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 158.1 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 3 -995-348-964-978 انتخاب
5- چگونه می‌توان تربیت کرد؟
نويسنده:مجید رشیدپور - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 371.1 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 4 -070-451-964 انتخاب
6- مهارت‌های کنترل خشم "ویژه‌ی معلمان"
نويسنده:فرشته موتابی - طلوع‌ دانش - دیویی: 152.47 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 4 -21-8445-964 انتخاب
7- ویژگی‌های معلم موثر
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر قطره،موسسه منظومه خرد - دیویی: 371.102 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 9 -513-341-964 انتخاب
8- صلاحیتهای حرفه معلمی
نويسنده:حسن ملکی - مدرسه - دیویی: 371.12 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 3 -407-353-964 انتخاب
9- دولت و مربیان آموزش و پرورش
نويسنده:کرامت‌الله شیرپور ؛ ويراستار:نعیم ذبیحی - نماشون - دیویی: 371.1 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 7500 ریال - 4 -23-2659-964-978 انتخاب
10- یاد ماندگار: گفت‌وگوهای جواد محقق با معلمان صاحب نام ایران
گردآورنده:جواد محقق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.100955 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 5 -621-436-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20