لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (58)
تالیف (2)
ترجمه (88)
تهران (58)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری: یک پیرمرد، یک جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آسمان علم - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -38-6549-600-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 65000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری: یک مرد پیر، یک مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:مریم سلیم ؛ مترجم:منیره سلیم - سنبله - دیویی: 378.12092 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13000 ریال - 7 -012-392-964 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - باران خرد - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 300000 ریال - 1 -00-6199-622-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - مصطفی - دیویی: 378.12092 - 167 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 1 -259-466-964-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1396 - 190000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 120000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری: یک پیرمرد، یک جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 6 -313-341-964 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری: یک پیرمرد، یک جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 6 -313-341-964 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:زهرا کمالی‌دهقان - ترمه - دیویی: 378.12092 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 8 -768-978-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9