لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (51)
تالیف (1)
ترجمه (73)
تهران (49)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1396 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1395 - 4000 نسخه - 170000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1396 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - باران خرد - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 1 -00-6199-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8