لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (6)
تالیف (34)
ترجمه (0)
تهران (28)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در باغ تجربه‌ها: کارت قرمز
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 104 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 3 -979-436-964 انتخاب
2- چون نیک نظر کرد ...
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.100955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4800 ریال - 4 -527-353-964 انتخاب
3- در باغ تجربه‌ها: شکوه یک دیدار
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 88 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 7 -719-436-964 انتخاب
4- فانوسهای روشن
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3100 ریال - 5 -947-436-964 انتخاب
5- در باغ تجربه‌ها: معمای چهارشنبه‌ها
زيرنظر:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 96 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2700 ریال - 5 -723-436-964 انتخاب
6- در باغ تجربه‌ها: باران همچنان می‌بارید
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 104 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 964-436-919-X انتخاب
7- کلاس شما خشک است!
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.100955 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4100 ریال - 2 -528-353-964 انتخاب
8- در باغ تجربه‌ها: لیلای من
گردآورنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 96 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2700 ریال - 0 -720-436-964 انتخاب
9- میوه شیرین
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 6 -025-353-964 انتخاب
10- معلم مدرسه: خاطراتی از کوثر
نويسنده:حسن محسنی ؛ ويراستار:اسماعیل تشیعی - ارمغان قلم - دیویی: 371.1023 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 ریال - 964-92176-9-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4