لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(284)
چاپ مجدد (138)
تالیف (415)
ترجمه (7)
تهران (300)
شهرستان (122)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (422) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل هفت‌پیکر نظامی
نويسنده:محمد معین - معین - 276 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -65-7603-964 انتخاب
2- گزارش دشواریهای دیوان خاقانی شروانی: بیتها و تعبیرهای پیچیده، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - 996 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 145000 ریال - 3 -874-305-964 انتخاب
3- بررسی ساختاری و محتوایی خسرونامه
نويسنده:سارا گرامی - راه دکتری - 384 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 180000 ریال - 6 -34-8641-600-978 انتخاب
4- گزارش دشواریهای دیوان خاقانی: بیتها و تعبیرهای پیچیده، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - 1008 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 6 -874-305-964-978 انتخاب
5- اسباب نگون‌بختی و نیک‌بختی از زبان عطار نیشابوری
نويسنده:جواد محمدیاری - نیکان کتاب - 224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -367-196-964-978 انتخاب
6- شرح مشکلات خاقانی: گنجینه اسرار
نويسنده:عباس ماهیار - جام گل - 284 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 نسخه - 30000 ریال - 5 -10-8203-964 انتخاب
7- وحدت عارفانه
نويسنده:مسیحا برزگر ؛ نويسنده:مریم رضازاده - صدای معاصر - 626 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 600 نسخه - 450000 ریال - 0 -32-6298-600-978 انتخاب
8- شاعری در اوج احساسات شاعرانه: نگاهی به زندگی و شعر افضل‌الدین بدیل خاقانی شروانی
نويسنده:محمدرضا تبریزی‌شیرازی - شاعره - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 0 -01-7597-964 انتخاب
9- مرگ‌اندیشی در آثار عطار نیشابوری
نويسنده:مهدی نوروز ؛ نويسنده:رضا جلیلی - روزگار - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -707-374-964-978 انتخاب
10- شرح مشکلات خاقانی: پنجنوش سلامت
نويسنده:عباس ماهیار - جام گل - 350 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 4 -02-8203-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43