لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (80)
تالیف (146)
ترجمه (10)
تهران (141)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (156) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری ایرانی: از آغاز تا دوره قاجاریه
نويسنده:محمدرضا نیلفروشان - - دیویی: 720.955 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -0370-04-964-978 انتخاب
2- نگاهی به معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ: از آغاز تا دوره قاجار
نويسنده:نسیم عسگری - مارلیک - دیویی: 720.955 - 168 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 200000 ریال - 3 -13-5284-600-978 انتخاب
3- تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی
نويسنده:محمدیوسف کیانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 720.955 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 4 -122-459-964 انتخاب
4- نگاهی به معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ: از آغاز تا دوره قاجار
نويسنده:نسیم عسگری ؛ ويراستار:مهدیه باقری‌سبزواری - مارلیک - دیویی: 720.955 - 170 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200 نسخه - 250000 ریال - 3 -13-5284-600-978 انتخاب
5- معماری امروز ما
نويسنده:منصور بهادری ؛ نويسنده:رضا منصوری ؛ نويسنده:زکریا سلیمانی - رصد علم - دیویی: 720.955 - 356 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 1450000 ریال - 7 -4-93991-600-978 انتخاب
6- تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی
نويسنده:محمدیوسف کیانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 720.955 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 2000 نسخه - 115000 ریال - 8 -122-459-964-978 انتخاب
7- معماری ایران و جهان در سپهر فرهنگ ایران
نويسنده:رضا نوری‌شادمهانی ؛ ويراستار:آزاده رنجبرشیخانی - مهکامه - دیویی: 720.955 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 0 -07-7127-600-978 انتخاب
8- تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی
نويسنده:محمدیوسف کیانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 720.955 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 3000 نسخه - 34000 ریال - 8 -122-459-964-978 انتخاب
9- تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی
نويسنده:محمدیوسف کیانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 720.955 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 4 -122-459-964 انتخاب
10- سبک‌شناسی معماری ایرانی
نويسنده:محمدکریم پیرنیا ؛ تدوين:غلامحسین معماریان ؛ ويراستار:علی‌محمد رنجبرکرمانی - سروش دانش - دیویی: 720.955 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 5000 نسخه - 62000 ریال - 0 -2-96113-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16