لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (85)
تالیف (154)
ترجمه (13)
تهران (150)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (167) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری در گذر اندیشه: مجموعه مقالات
نويسنده:رقیه خبازی ؛ نويسنده:علیرضا نصیری - هنر اول - دیویی: 720.955 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 35000 ریال - 3 -44-7460-600-978 انتخاب
2- سبک‌شناسی معماری ایرانی
نويسنده:محمدکریم پیرنیا ؛ نويسنده:غلامحسین معماریان ؛ ويراستار:علی‌محمد رنجبرکرمانی - گلجام - دیویی: 720.955 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 385000 ریال - 2 -0-99244-622-978 انتخاب
3- نقدی کوتاه بر کتاب سبک‌شناسی معماری ایرانی (تالیف دکتر محمدکریم پیرنیا، تدوین دکتر غلامحسین معماریان)
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - چهارطاق - دیویی: 720.955 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 68000 ریال - 9 -4-92992-600-978 انتخاب
4- معماری ایران و جهان در سپهر فرهنگ ایران
نويسنده:رضا نوری‌شادمهانی ؛ ويراستار:آزاده رنجبرشیخانی - مهکامه - دیویی: 720.955 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 185000 ریال - 0 -07-7127-600-978 انتخاب
5- سرگذشت معماری در ایران
نويسنده:کاوه فولادی‌نسب ؛ نويسنده:مریم کهنسال‌نودهی ؛ ويراستار:آمنه رستمی - افق - دیویی: 720.955 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100000 ریال - 3 -071-353-600-978 انتخاب
6- شرح جریان‌های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر با تاکید بر دوره زمانی 1357 - 1383
نويسنده:سیدمحسن حبیبی ؛ نويسنده:زهرا اهری ؛ نويسنده:آیدا ایزدپناه‌جهرمی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 720.955 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 43000 ریال - 1 -085-379-964 انتخاب
7- آشنایی با تاریخ هنر و معماری ایران و جهان
نويسنده:علی محمودی‌عالمی - وارش‌وا - دیویی: 709 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 1 -98-5894-600-978 انتخاب
8- معماری ایرانی
نويسنده:محمدرضا نیلفروشان - هم‌اندیشان - دیویی: 720.955 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 2 -7-90361-600-978 انتخاب
9- سیری در هنر و معماری ایران
نويسنده:حسین یاوری - سیمای دانش،آذر - دیویی: 720.955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 80000 ریال - 1 -015-120-600-978 انتخاب
10- سبک‌شناسی معماری ایرانی
نويسنده:محمدکریم پیرنیا ؛ تدوين:غلامحسین معماریان - سروش دانش - دیویی: 720.955 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 42000 ریال - 0 -2-96113-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17