لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(124)
چاپ مجدد (89)
تالیف (124)
ترجمه (89)
تهران (185)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (213) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر و معماری مساجد
گردآورنده:سیدهاشم خضری ؛ گردآورنده:زین‌العابدین درگاهی ؛ گردآورنده:مجید سامی - رسانش - دیویی: 726.2 - 752 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 8 -84-7182-964 انتخاب
2- هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 86500 ریال - 0 -412-459-964-978 انتخاب
3- هنرهای خاورمیانه در دوران اسلامی
نويسنده:نعمت‌اسماعیل علام ؛ مترجم:عباسعلی تفضلی ؛ ويراستار:محمد باغستانی - شرکت به نشر - دیویی: 709.1767 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 5 -821-333-964 انتخاب
4- سیری در هنر و معماری ایران
نويسنده:حسین یاوری - سیمای دانش،آذر - دیویی: 720.955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 80000 ریال - 1 -015-120-600-978 انتخاب
5- شریعت - شهر اسلامی
نويسنده:اسلام کرمی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 297.487 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 5 -5028-10-964-978 انتخاب
6- هنر و معماری اسلامی
نويسنده:رابرت هیلن‌برند ؛ مترجم:اردشیر اشراقی ؛ ويراستار:سیدحامد بهشتی - روزنه،نهادگرا - دیویی: 709.17671 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 52000 ریال - 3 -1-92263-600-978 انتخاب
7- سنت و بدعت در آموزش معماری
نويسنده:عیسی حجت - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 720.955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 8 -6277-03-964-978 انتخاب
8- هنر و معماری اسلامی 2 (1250 - 1800)
نويسنده:شیلا بلر ؛ نويسنده:جاناتان بلوم ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 900 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 122000 ریال - 4 -696-459-964-978 انتخاب
9- احیای هنرهای از یاد رفته: مبانی معماری سنتی در ایران
نويسنده:مهناز رئیس‌زاده ؛ نويسنده:حسین مفید - مولی - دیویی: 720.955 - 232 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 400000 ریال - 3 -89-5996-964-978 انتخاب
10- معراج مناره‌ها
نويسنده:علی شهریاری - دارخوین - دیویی: 726.2 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 6 -094-380-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22