لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (18)
تالیف (42)
ترجمه (8)
تهران (43)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه تاریخ معماری معاصر غرب: مبانی و سبک‌ها
نويسنده:امیررضا روحی‌زاده - عصر کنکاش - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -44-6949-600-978 انتخاب
2- آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب: بررسی مبانی، مفاهیم و ریشه‌های شکل‌گیری آن
نويسنده:حامد کامل‌نیا ؛ نويسنده:محمدجواد مهدوی‌نژاد - موسسه علم معمار رویال - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2000 نسخه - 265000 ریال - 4 -39-5344-600-978 انتخاب
3- معماری غرب: ریشه‌ها و مفاهیم
نويسنده:امیر بانی‌مسعود ؛ ويراستار:علیرضا سیداحمدیان - هنر معماری قرن - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 9 -24-5172-600-978 انتخاب
4- معنا در معماری (معمای معماری)
نويسنده:مرتضی ملکی‌چوکرانی - رویان پژوه - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 2 -310-408-600-978 انتخاب
5- تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی
نويسنده:سیدحسین بحرینی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -4103-03-964-978 انتخاب
6- تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی
نويسنده:سیدحسین بحرینی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 362 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -4103-03-964-978 انتخاب
7- نظریه مدرنیته در معماری
نويسنده:سعید حقیر ؛ نويسنده:حامد کامل‌نیا ؛ ويراستار:فرهاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -6779-03-964-978 انتخاب
8- نظریه مدرنیته در معماری
نويسنده:سعید حقیر ؛ نويسنده:حامد کامل‌نیا ؛ ويراستار:فرهاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 458 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 7 -6779-03-964-978 انتخاب
9- مدرنیته ایرانی و ره‌آورد آن در شهرسازی
نويسنده:محمد نظرپور - آموزشی تالیفی ارشدان - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -58-8767-600-978 انتخاب
10- تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی
نويسنده:سیدحسین بحرینی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 7 -4103-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5