لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (97)
تالیف (18)
ترجمه (131)
تهران (142)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:مهدی گنجی ؛ ويراستار:حمزه گنجی - ساوالان - دیویی: 365.34 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -89-7609-964-978 انتخاب
2- معنادرمانی (درمان استرس، اضطراب و افسردگی بدون استفاده از داروهای شیمیایی)
نويسنده:علی بابایی ؛ نويسنده:مجتبی بابایی ؛ نويسنده:پریناز سجادیان - دارخوین - دیویی: 131.234 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -464-380-600-978 انتخاب
3- درون خود را جستجو کنید: خودشناسی و خودباوری
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:الهام مبارکی‌زاده ؛ ويراستار:مینو تهمتن‌زاده - پل - دیویی: 365.34 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -005-233-964-978 انتخاب
4- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:کیومرث پارسای - تمدن علمی - دیویی: 365.34 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 215000 ریال - 2 -51-8127-600-978 انتخاب
5- زندانبان افکار خود نباشید
نويسنده:الکس پاتاکوس ؛ مترجم:فریبا جعفری‌نمینی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - نسل نواندیش - دیویی: 616.8914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 39000 ریال - 9 -065-236-964-978 انتخاب
6- جستاری در فلسفه زندگی: کنکاشی د انسان‌شناسی معناگرا و هستی‌شناسی عرفانی
نويسنده:عظیم محمودزاده‌شیرازی - آسو - دیویی: 616.8914 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 75000 ریال - 3 -33-7228-600-978 انتخاب
7- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:ریحانه منظوری - زرین‌کلک،ندای معاصر - دیویی: 940.5318 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 260000 ریال - 6 -33-8866-600-978 انتخاب
8- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1391 - 85000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
9- معنادرمانی: مبانی و کاربردهای معنادرمانی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:ملیحه وفامهر - درسا - دیویی: 616.8914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 80000 ریال - 9 -67-8759-964-978 انتخاب
10- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1386 - 30000 ریال - 6 -26-6104-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15