لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (48)
تالیف (25)
ترجمه (102)
تهران (100)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (127) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقشه‌های ذهنی برای کسب و کار
نويسنده:تونی بوزان ؛ نويسنده:شکوه آرونی - پندار تابان - 456 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 0 -00-6895-600-978 انتخاب
2- اندیشیدن درباره مغز
نويسنده:مایکل اوشی ؛ مترجم:رضا نیلی‌پور - هرمس - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -850-363-964-978 انتخاب
3- چرا خدا هرگز نمی‌میرد: دانش مغز و بیولوژی باور
نويسنده:اندرو بی. نیوبرگ ؛ نويسنده:اودگن داکوئیلیو ؛ نويسنده:وینس راس - هورمزد - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -27-6958-600-978 انتخاب
4- اندیشیدن درباره مغز
نويسنده:مایکل اوشی ؛ مترجم:رضا نیلی‌پور - هرمس - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 4 -850-363-964-978 انتخاب
5- ذهن، مغز و علم
نويسنده:جان سرل ؛ مترجم:امیر دیوانی - بوستان کتاب - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 13500 ریال - 0 -450-371-964 انتخاب
6- پشت و رو
نويسنده:سوزان فرانسیس ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:شبنم حیدری‌پور - پرتقال - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -37-8111-600-978 انتخاب
7- خلاقیت و نبوغ حاصل مغز شگفت‌انگیز انسان (با پیامدهای کاربردی و شرایط و شواهد شکوفایی)
نويسنده:حسن قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بهروز نجفی - دنیای نو - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 0 -100-172-964-978 انتخاب
8- پشت و رو
نويسنده:سوزان فرانسیس ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:شبنم حیدری‌پور - پرتقال - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 5 -37-8111-600-978 انتخاب
9- نقشه ذهن
نويسنده:تونی بوزان ؛ مترجم:عفت داوودی - بوکتاب،هشت کتاب - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 2 -39-2775-964-978 انتخاب
10- نقشه ذهن
نويسنده:تونی بوزان ؛ مترجم:عفت داوودی - بوکتاب،کامکار - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 2 -39-2775-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13