لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (18)
تالیف (5)
ترجمه (26)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از تمامی ظرفیت مغز خود استفاده کنید (کاربردهای چپ و راست مغز)
نويسنده:دومینیک شاولان ؛ نويسنده:کریستین روبو ؛ مترجم:محمد راد - نسل نواندیش - دیویی: 612.825 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 22000 ریال - 7 -586-412-964-978 انتخاب
2- فعال‌سازی و آماده‌سازی گزینشی نیمکره‌های مغزی
نويسنده:فرهاد زند - جهاد دانشگاهی (واحد تهران) - دیویی: 612.825 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 1 -66-8171-964 انتخاب
3- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 16000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
4- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 29000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
5- چپ‌دست‌ها بدانند: چپ‌دستی، یک صفت مفید
نويسنده:هنگامه علی‌بیک ؛ نويسنده:سیدعبدالحمید انگجی - فیروزه - دیویی: 152.335 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 210000 ریال - 9 -70-6542-964-978 انتخاب
6- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 33000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
7- طراحی با سمت راست مغز
نويسنده:بتی ادواردز ؛ مترجم:عربعلی شروه ؛ ويراستار:روحی افسر - مارلیک - دیویی: 741.2 - 208 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 200000 ریال - 1 -24-6130-964-978 انتخاب
8- طراحی با سمت راست مغز
نويسنده:بتی ادواردز ؛ مترجم:عربعلی شروه ؛ ويراستار:روحی افسر - مارلیک - دیویی: 741.2 - 216 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 250000 ریال - 1 -24-6130-964-978 انتخاب
9- طراحی با دست راست مغز: ارائه شیوه‌های علمی در طراحی
نويسنده:بتی ادواردز ؛ مترجم:عربعلی شروه ؛ ويراستار:روحی افسر - مارلیک - دیویی: 741.2 - 216 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 0 -24-6130-964 انتخاب
10- طراحی با سمت راست مغز
نويسنده:بتی ادواردز ؛ مترجم:عربعلی شروه ؛ ويراستار:روحی افسر - مارلیک - دیویی: 741.2 - 218 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 350000 ریال - 1 -24-6130-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4