لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(188)
چاپ مجدد (95)
تالیف (266)
ترجمه (17)
تهران (187)
شهرستان (96)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (45)

تعداد یافت شده (283) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رمز موفقیت در تحقیق
نويسنده:محمدباقر بابایی‌طلاتپه ؛ ويراستار:محمد بابائی - پیک سبحان - دیویی: 001.42 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 14000 ریال - 2 -03-8591-964 انتخاب
2- فنون نگارش مقالات ISI و MEDLINE
نويسنده:علی دهقان ؛ نويسنده:جاوید دهقان - سخن گستر - دیویی: 808.06661 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 35000 ریال - 6 -636-477-964-978 انتخاب
3- هنر نوشتن و مهارتهای مقاله‌نویسی: طرز نوشتن مقاله‌های پژوهشی، علمی و ادبی با افزوده‌ها و...
نويسنده:بهرام طوسی - نشر تابران - دیویی: 808.04 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 12000 ریال - 5 -1-92355-964 انتخاب
4- مقاله‌نویسی: از بحث‌های نظری تا رویه‌های عملی
نويسنده:خلیل میرزائی ؛ ويراستار:مرجان پاکدامن - اندیشه احسان - دیویی: 808.04 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500000 ریال - 3 -09-6026-622-978 انتخاب
5- راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله‌نویسی: متن درسی برای اصول و روش تحقیق، راهنمای نوشتن پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری با بازنگری و افزوده‌ها
نويسنده:بهرام طوسی - نشر تابران - دیویی: 001.42 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 120000 ریال - انتخاب
6- رمز موفقیت در تحقیق
نويسنده:محمدباقر بابایی‌طلاتپه ؛ ويراستار:محمد بابائی - فکر بکر - دیویی: 001.42 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 32000 ریال - 4 -07-2860-964-978 انتخاب
7- هنر نوشتن و مهارتهای مقاله‌نویسی طرز نوشتن مقاله‌های‌ پژوهشی، علمی و ادبی با افزوده‌ها و بازنگری کامل
نويسنده:بهرام طوسی - نشر تابران - دیویی: 808.04 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 15000 ریال - 5 -1-92355-964 انتخاب
8- روش تحقیق و استفاده از متون علمی
نويسنده:محمد یوسفی ؛ نويسنده:سمیه غلامی ؛ ويراستار:الهام شکوهی‌دانا - نوش آذر - دیویی: 001.42 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 0 -8-90561-964-978 انتخاب
9- آیین نگارش و فنون نویسندگی: آشنایی با مکاتبات اداری
نويسنده:علی آسمند - سازمان بسیج دانشجویی - دیویی: 808.04 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 15000 ریال - 964-94400-2-X انتخاب
10- یاددهی طرح و پژوهش
نويسنده:علی کرمی - ایراهستان - دیویی: 001.42 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 4 -09-7680-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29