لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (14)
تالیف (46)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی نسبت عقل و وحی از منظر فلسفه و مکتب تفکیک
- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - دیویی: 189.1 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 19000 ریال - 0 -38-5570-600-978 انتخاب
2- دروازه‌های هدایت: ترجمه کتاب ابواب‌الهدی
نويسنده:مهدی اصفهانی ؛ مقدمه:علی‌اکبر مهدی‌پور ؛ مترجم:محمدرضا ولی‌زاده‌قره‌آغاجی - آثار فاخر - دیویی: 189.1 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -3-94950-600-978 انتخاب
3- عقل در حکمت متعالیه و مکتب تفکیک
نويسنده:جمال سروش - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 9 -047-444-600-978 انتخاب
4- الهیات الهی و الهیات بشری (مدخل)
نويسنده:محمدرضا حکیمی - دلیل ما - دیویی: 189.1 - 444 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1388 - 50000 ریال - 6 -334-397-964-978 انتخاب
5- جریان‌شناسی فکری ایران معاصر: تبیین و تحلیل جریان‌های عقلانیت اسلامی، روحانیت سنتی، ...
نويسنده:عبدالحسین خسروپناه‌دزفولی - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)،موسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی - دیویی: 955.084044 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 500000 ریال - 5 -971-531-964-978 انتخاب
6- مکتب تفکیک
نويسنده:محمد حکیمی - دلیل ما - دیویی: 189.1 - 548 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 20000 ریال - 8 -58-7990-964 انتخاب
7- جریان‌شناسی فکری ایران معاصر
نويسنده:عبدالحسین خسروپناه‌دزفولی - رشید - دیویی: 955.0044 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 58000 ریال - 1 -60-9937-964-978 انتخاب
8- جریان‌شناسی فکری ایران معاصر: تبیین و تحلیل جریان‌های عقلانیت اسلامی، روحانیت سنتی، ...
نويسنده:عبدالحسین خسروپناه‌دزفولی - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)،موسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی - دیویی: 955.084044 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 5 -971-531-964-978 انتخاب
9- ابواب الهدی
نويسنده:مهدی اصفهانی - موسسه معارف اهل‌بیت (ع) - دیویی: 189.1 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 3 -7-95105-600-978 انتخاب
10- ابواب الهدی
نويسنده:مهدی اصفهانی ؛ مقدمه:حسین مفید - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 189.1 - 736 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 350000 ریال - 6 -080-539-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5