لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(882)
چاپ مجدد (598)
تالیف (1445)
ترجمه (35)
تهران (1010)
شهرستان (470)
كودك و نوجوان (999)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (1480) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:فرشته رامشینی ؛ نويسنده:محمد تاجیک‌جعفری - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -60-5643-600-978 انتخاب
2- دومین قصه‌های شاهنامه: سی قصه چهارم (به ترتیب شاهنامه)
اقتباس گر:بتول سعیدی - ساویز - دیویی: 8fa3.62 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 7 -24-6662-964-978 انتخاب
3- هفت ‌خوان رستم = Rostam's seven labours: جنگ با دیو سفید
نويسنده:نسیم احمدی ؛ ويراستار:محسن اقتدارشهیدی - شاملو - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جانمازی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 4 -394-116-600-978 انتخاب
4- داستان‌های شاهنامه: هفت‌خان رستم (خان یکم و دویم)
ويراستار:سیروس حامی ؛ اقتباس گر:محمدرضا کلان ؛ اقتباس گر:رباب آزادی - توز و قلم - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -71-6653-600-978 انتخاب
5- داستان‌های شاهنامه
نويسنده:بهرام گرگین - هیرمند - دیویی: 8fa3.62 - 548 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 435000 ریال - 7 -288-408-964-978 انتخاب
6- عصر ضحاک
نويسنده:کیومرث صابری‌فومنی - گل‌آقا - دیویی: 8fa1.2108351 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2250 نسخه - 15000 ریال - 8 -46-7042-964-978 انتخاب
7- سیاوش
نويسنده:مرجان محسنی ؛ تصويرگر:نسترن رهبری - ارنواز - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 1 -26-5121-600-978 انتخاب
8- اسب‌های رام‌نشدنی
بازنويسي:محمدرضا یوسفی ؛ مترجم:ماناواز الکساندریان ؛ ويراستار:شهره یوسفی - خانه ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 0 -258-545-964-978 انتخاب
9- اهورا جمشید = Ahura Jamshid
بازنويسي:محمدرضا یوسفی ؛ مترجم:ماناواز الکساندریان ؛ زيرنظر:جمال‌الدین اکرمی - خانه ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 9 -268-545-964-978 انتخاب
10- داستان‌هایی از شاهنامه برای نوجوانان: داستانهای (داستان بیژن و منیژه، داستان هفت خوان رستم، ماجرای کیکاووس شاه)
به‌اهتمام:عباس حضرت ؛ بازنويسي:معصومه پایمرد - طلایه - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -55-7602-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 148