لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2358)
چاپ مجدد (3250)
تالیف (1778)
ترجمه (3830)
تهران (4640)
شهرستان (968)
كودك و نوجوان (37)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (5608) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - نشر آبنوس،ارمغان - دیویی: 158.1 - 384 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 4500 ریال - انتخاب
2- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1375 - 3500 ریال - انتخاب
3- چگونه خوشبخت شویم؟
نويسنده:علی نوروزی - زرین - دیویی: 158.1 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2500 ریال - 1 -046-407-964 انتخاب
4- تکنیک برنامه‌ریزی ذهن: راهی به سوی کامیابی
نويسنده:پل هریس ؛ مترجم:امید اقتداری - ققنوس - دیویی: 158 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3500 ریال - 7 -073-311-964 انتخاب
5- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
6- راز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ف‍روش‌، ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ راز دن‍ی‍ا: ده‌ طوم‍ار ب‍زرگ‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ف‍روش‌ از ک‍ت‍اب‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ف‍روش‍ن‍ده‌ در دن‍ی‍ا و ح‍اوی‌
نويسنده:اوگ مندینو ؛ مترجم:پرویز پهلوان - نشر البرز - دیویی: 650.1 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 ریال - انتخاب
7- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 9000 ریال - انتخاب
8- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 3500 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
9- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 6000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
10- راه نوین خودآگاه زیستن: از مثبت اندیشیدن به اعمال و رفتار سازنده رسیدن
نويسنده:گودرن فریتاگ ؛ مترجم:پروانه(کرمانی) شفیع‌زاده - الهام - دیویی: 158.1 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7000 ریال - 2 -11-6071-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 561