لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (9)
تالیف (48)
ترجمه (17)
تهران (35)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول مدیریت علف‌های هرز باغات میوه
نويسنده:عبدالرضا احمدی ؛ نويسنده:نورعلی ساجدی ؛ نويسنده:ساسان علی‌نیا - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، انتشارات علمی - دیویی: 632.5 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 110000 ریال - 1 -2407-10-964-978 انتخاب
2- زراعت سیب‌زمینی (با تاکید بر جنبه‌ مدیریتی علف‌های هرز، بیماری‌ها و آفات)
نويسنده:افشار آزادبخت ؛ نويسنده:محمدتقی آل‌ابراهیم - جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - دیویی: 635.212 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -0-97962-600-978 انتخاب
3- راهنمای تشخیص علف‌های هرز مزارع گندم ایران و روشهای مبارزه با آن
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1195 - 336 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 40000 ریال - 1 -60-7908-964 انتخاب
4- علف‌های هرز (اصول مدیریت و روشهای کنترل)
نويسنده:سیداکبر ساداتی ؛ نويسنده:فرزاد فنودی - مرکز انتشارات‌ توسعه ‌علوم - دیویی: 632.5 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 0 -83-6842-964-978 انتخاب
5- آستانه‌های کنترل علف‌های هرز از تئوری تا عمل
نويسنده:جواد خلقانی - موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی - دیویی: 632.5 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 0 -1-95551-964 انتخاب
6- زراعت سیب‌زمینی و علف‌های هرز آن
نويسنده:کیانوش شیرمحمدی ؛ ويراستار:قربان نورمحمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن - دیویی: 635.212 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 5 -1167-10-964-978 انتخاب
7- مدیریت علف‌های هرز مزارع گندم
نويسنده:معصومه دهقان‌بنادکی ؛ ويراستار:زهرا بهلولی ؛ ويراستار:بتول صمدانی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی - دیویی: 633.11 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -74-6570-600-978 انتخاب
8- نگاهی نو به مدیریت علف‌های هرز
نويسنده:محمدتقی آل‌ابراهیم ؛ نويسنده:بهروز خلیل‌طهماسبی ؛ نويسنده:رسول فخاری - دانشگاه محقق اردبیلی - دیویی: 632.5 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 9 -90-8569-600-978 انتخاب
9- اصول مدیریت علفهای هرز
نويسنده:ریچارد آلدریچ ؛ مترجم:محمدحسن راشدمحصل - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.5 - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 39000 ریال - 5 -132-386-964 انتخاب
10- راهنمای علفهای هرز و مبارزه با آنها در مزارع گندم
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 632.50955 - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 964-7908-27-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7