لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(978)
چاپ مجدد (900)
تالیف (1691)
ترجمه (187)
تهران (760)
شهرستان (1118)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (1878) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طریق الوصال
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی‌مطلق - پارسایان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 964-6566-88-X انتخاب
2- اباصالح المهدی (عج) بانضمام تعلیم و تربیت در اسلام
نويسنده:ابوالحسن جباری - نوید شیراز - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 7 -152-358-964 انتخاب
3- آشتی با امام عصر (ع)
نويسنده:علی هراتیان ؛ ويراستار:سیدعلی رضوی‌ - آفاق - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 8 -03-8918-964-978 انتخاب
4- جایگاه و معنی واسطه فیض
نويسنده:اصغر طاهرزاده - لب المیزان - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 8 -04-2609-964-978 انتخاب
5- نگرش نوین: سیری در اندیشه مهدویت به انضمام بحث دشمن‌شناسی
نويسنده:عبدالرضا مهرپور ؛ ويراستار:ابوذر قاسمیان - پیمان‌ غدیر - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -20-5423-600-978 انتخاب
6- دریای نور
نويسنده:مجتبی نجفی‌قدسی - روشنای مهر - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 10000 نسخه - 1 -6-92529-600-978 انتخاب
7- درسنامه تاریخ عصر غیبت
نويسنده:سیدمسعود پورسیدآقائی ؛ نويسنده:محمدرضا جباری ؛ نويسنده:حسن عاشوری - مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 7 -1-93356-964 انتخاب
8- عصر ظهور
نويسنده:علی کورانی ؛ مترجم:عباس جلالی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 7 -091-304-964 انتخاب
9- نشانه‌های ظهور او
نويسنده:محمد خادمی‌شیرازی - مسجد مقدس جمکران - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 9 -35-6705-964 انتخاب
10- رمز ظهور نور: تحقیقی کوتاه پیرامون نقش دعا در تعجیل ظهور امام زمان (ع)
نويسنده:محمدحسین رحیمیان - دلیل ما - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 964-7528-40-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 188