لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (35)
تالیف (45)
ترجمه (18)
تهران (60)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بوعلی سینا
نويسنده:مظفر سربازی ؛ طراح:محسن احتشامی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 189.1 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 9 -45-6209-964-978 انتخاب
2- ابن‌سینا
نويسنده:محمد دهقانی ؛ ويراستار:نسرین خسروی - نی - دیویی: 189.1 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700 نسخه - 240000 ریال - 6 -0231-06-622-978 انتخاب
3- مرد هزار ساله: سیری نو در روش زندگی و شیوه کار شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا
نويسنده:رضا حجت - اطلاعات - دیویی: 189.1 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 2100 نسخه - 21000 ریال - 8 -255-423-964-978 انتخاب
4- داستان‌هایی از کودکی ابوعلی سینا
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 189.1 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2850 نسخه - 28000 ریال - 4 -32-5566-964-978 انتخاب
5- نابغه‌ای از شرق: گذری بر زندگی بوعلی سینا
نويسنده:زهرا ارونی - سفیدسار - دیویی: 189.1 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 4 -29-5453-600-978 انتخاب
6- هزار خورشید: گزیده سروده‌های پارسی پورسینا پزشک، فیلسوف و دانشمند نامدار ایرانی
شاعر:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ گردآورنده:علی یزدی‌نژاد ؛ مترجم:دیک دیویس - میرماه - دیویی: 8fa1.21 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 3 -226-333-600-978 انتخاب
7- مرد هزار ساله: فرازهایی از زندگی ابن‌سینا
نويسنده:رضا حجت - اطلاعات - دیویی: 189.1 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2100 نسخه - 21000 ریال - 0 -255-423-964 انتخاب
8- زندگی، آثار و افکار حکیم ایرانی ابن سینا
نويسنده:سعید نفیسی - کتاب پارسه - دیویی: 189.1 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250 نسخه - 495000 ریال - 0 -58-5026-600-978 انتخاب
9- راه اصفهان: سرگذشت ابن‌سینا
نويسنده:ژیلبر سینوئه ؛ مترجم:عبدالرضاهوشنگ مهدوی - نشر قطره - دیویی: 610.92 - 526 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 200 نسخه - 420000 ریال - 2 -230-341-964-978 انتخاب
10- راه اصفهان: سرگذشت ابن‌سینا
نويسنده:ژیلبر سینوئه ؛ مترجم:عبدالرضاهوشنگ مهدوی - نشر قطره - دیویی: 610.92 - 586 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1394 - 400 نسخه - 330000 ریال - 2 -230-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7