لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (12)
تالیف (35)
ترجمه (3)
تهران (29)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای استخوان شیردل
ويراستار:پاتریشیا خشایار - ویستا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 4 -28-6754-600-978 انتخاب
2- پوکی استخوان
نويسنده:فیروز جوادیان ؛ ويراستار:سهیلا اصل‌دانشور - آبتین قلم - دیویی: 616.716 - 24 صفحه - سلطانی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 4 -3-95761-964 انتخاب
3- پیشگیری و درمان پوکی استخوان
نويسنده:مریم اطاری ؛ نويسنده:اعظم اطاری - کتاب درمانی - دیویی: 616.716 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 15000 ریال - 4 -21-7108-964 انتخاب
4- پیشگیری و درمان پوکی استخوان: با استفاده از درمانهای نوین اثرات معلولیت را از بین ببرید
نويسنده:هریس ماکمیان ؛ نويسنده:دبورا فومگوم‌بروس ؛ مترجم:فروغ شفیعی - عبادی‌فر - دیویی: 616.716 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 17500 ریال - 7 -6-93109-964 انتخاب
5- پوکی و نرمی استخوان و راشیتیسم
نويسنده:مهدی امام ؛ نويسنده:علیرضا رجائی ؛ نويسنده:منصور سروش - ما و شما - دیویی: 616.716 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 110000 ریال - 3 -4-95710-964 انتخاب
6- پوکی استخوان: علل، پیشگیری و درمان
نويسنده: انجمن ملی پوکی استخوان انگلستان ؛ مترجم:سمیه رحمنی ؛ ويراستار:ابوالفضل امیردیوانی - پرک - دیویی: 616.716 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 0 -5-99388-622-978 انتخاب
7- استئوپروز، پوکی استخوان
نويسنده:مریم غفوریان ؛ نويسنده:مسعود ثقفی ؛ ويراستار:احسان نوری - سخن گستر - دیویی: 616.716 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 0 -555-477-964-978 انتخاب
8- Certain deficiencies and osteoporosis
نويسنده:اقبال طاهری - ویستا - دیویی: 616.716 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -48-2997-964-978 انتخاب
9- پوکی استخوان
نويسنده:عصمت حیدری‌نظرمطلق - تالیف - دیویی: 616.716 - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 8 -2-98540-600-978 انتخاب
10- راهنمای خانواده در پوکی استخوان
نويسنده:امین پارسایی ؛ نويسنده:سیدمحمد صدرعاملی - واژیران - دیویی: 616.716 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 4 -79-6944-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4