لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(200)
چاپ مجدد (306)
تالیف (506)
ترجمه (0)
تهران (333)
شهرستان (173)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (506) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ نامها: فارسی - کردی - عربی و ... با وجه تسمیه و معنی آنها
گردآورنده:محمود احمدی - مسعود - دیویی: 929.4403 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5 -10-7451-964 انتخاب
2- فرهنگ کامل نام "نامن" شامل: زیباترین نام‌های رایج در زبان‌های پارسی، ترکی، عبری، پهلوی، اوستایی، لاتین، ارمنی همراه با ذکر معانی و ریشه لغات تفکیک نام
به‌اهتمام:محمود نامنی ؛ به‌اهتمام:راحله معینی‌پور ؛ ويراستار:شیما جراحی - نامن،آسیم - دیویی: 929.4403 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 90000 ریال - 9 -39-8518-964-978 انتخاب
3- فرهنگ کامل نام: همراه نامهای خارجی مرسوم در ایران: فرانسوی - انگلیسی - سوئدی - اسپانیایی - یونانی - لاتین - ترکی - عربی - مغولی - عبری - سریانی
گردآورنده:لیلا پورنعمتی - راستین - دیویی: 929.4403 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 18000 ریال - 6 -02-8266-964 انتخاب
4- نام‌های جاودان ایرانی
نويسنده:الوند ضیایی ؛ نويسنده:پروین کریمی - چشمه هنر و دانش - دیویی: 929.4403 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 5 -149-510-964-978 انتخاب
5- فرهنگ نام
گردآورنده:فاطمه سالم - مهرآمین - دیویی: 929.4403 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 12000 ریال - 7 -6-92393-964 انتخاب
6- فرهنگ کامل نام: همراه نامهای خارجی مرسوم در ایران: فرانسوی - انگلیسی - سوئدی - اسپانیایی - یونانی - ...
گردآورنده:لیلا پورنعمتی - غیوری - دیویی: 929.4403 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 35000 ریال - 2 -17-8539-964-978 انتخاب
7- فرهنگ نام
نويسنده:حسین نوربخش - غزالی - دیویی: 929.4403 - 256 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1371 - 1000 ریال - انتخاب
8- فرهنگ جم: دایره‌المعارف جامع نامها (پارسی - عربی - ابداعی)
نويسنده:جواد محسنی - بوستان - دیویی: 929.4403 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 48000 ریال - 3 -37-6110-964-978 انتخاب
9- گنجینه نام‌های ایرانی
محقق:مهربان گشتاسب‌پورپارسی ؛ به‌اهتمام:بهنام مبارکه - موسسه فرهنگی - انتشاراتی فروهر - دیویی: 929.4403 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1 -87-6320-964-978 انتخاب
10- فرهنگ نام‌ها
گردآورنده:اکرم کاظمی‌پور - غزلسرا - دیویی: 929.4403 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 12500 ریال - 9 -01-7065-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51