لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(193)
چاپ مجدد (295)
تالیف (488)
ترجمه (0)
تهران (319)
شهرستان (169)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (488) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همه نام‌های ایران‌زمین
نويسنده:مینا طاهرخانی ؛ نويسنده:محمد اسدی - چی‌چی‌کا - دیویی: 929.4403 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 9 -11-7183-964 انتخاب
2- فرهنگ نام‌ها
نويسنده:اکرم کاظمی‌پور - نیلوفرانه،مثل،گرگان،عبادالرحمن - دیویی: 929.4403 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 5 -17-7760-964 انتخاب
3- اسامی با کلاس (فرهنگ جامع نامها): فارسی - عربی - ترکی - عبری - کردی - لری - لاتین - اوستایی
نويسنده:الهام وفایی ؛ مصحح:محمدرضا کمالی - وفائی - دیویی: 929.4403 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 0 -11-8108-964 انتخاب
4- فرهنگ نام‌ها
نويسنده:نجمه جوادی - هوشیار قصر - دیویی: 929.4403 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 2 -45-5387-600-978 انتخاب
5- فرهنگ جامع نامهای ایران زمین
نويسنده:اسماعیل هنرمندنیا - سایه‌گستر - دیویی: 929.4403 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 8 -12-8285-964 انتخاب
6- فرهنگ نامهای ایرانی: همراه با معنی و ریشه‌یابی
نويسنده:حسام‌الدین گلی - گلی - دیویی: 929.4403 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 3 -83-6151-964 انتخاب
7- فرهنگ نام‌های ایران باستان (اوستایی - پارسی - پهلوی)
گردآورنده:احمد نوری - نهضت پویا - دیویی: 929.4403 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 3 -3-95718-964 انتخاب
8- فرهنگ نامهای ایرانی (آذربایجانی) حاوی بیش از 3800 مدخل به همراه نامهای آذربایجانی مصوب سازمان ثبت احوال
نويسنده:پرویز زارع‌شاهمرسی - اختر - دیویی: 929.4403 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -843-517-964-978 انتخاب
9- فرهنگ نام
گردآورنده:فاطمه سالم - مهرآمین - دیویی: 929.4403 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -6-92393-964 انتخاب
10- فرهنگ نام‌های ایرانی: مجموعه‌ای از اسامی فارسی، ترکی، زردشتی و عربی که در میان ...
نويسنده:فاطمه پورهاشمی - تیموری - دیویی: 929.4403 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 2 -4-90018-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49