لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (85)
تالیف (127)
ترجمه (1)
تهران (111)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (58)

تعداد یافت شده (128) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انواع نثر فارسی
نويسنده:منصور رستگارفسایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 708 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 225000 ریال - 4 -0222-02-600-978 انتخاب
2- تاریخ تطور نثر فارسی
نويسنده:سیروس شمیسا - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 2 -0536-02-600-978 انتخاب
3- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 456 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2000 نسخه - 6 -0726-00-964-978 انتخاب
4- برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی: نثرنویسان قرن چهارم و پنجم هجری. قمری
نويسنده:بدرالسادات عیوقی ؛ ويراستار:نگار انوری - عیوقی - 258 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -37-8291-964-978 انتخاب
5- نظریه‌ی نثر در ادب فارسی
نويسنده:خدایی شریف‌اف ؛ مترجم:مرتضی رزم‌آرا - داستان‌سرا - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 9 -34-5766-600-978 انتخاب
6- سطرهای ماندگار
نويسنده:مسعود تات - صاحب الزمان (عج) - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 6 -44-7527-964-978 انتخاب
7- سبک‌شناسی (2) نثر (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی - دانشگاه پیام نور - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 10000 نسخه - 10200 ریال - 2 -265-455-964 انتخاب
8- متون ایرانی: مجموعه رساله‌های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به‌اهتمام:جواد بشری - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - 650 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -113-220-600-978 انتخاب
9- هویت ایرانی و زبان فارسی
نويسنده:شاهرخ مسکوب ؛ مقدمه:مجتبی مقدم - نشر و پژوهش فرزان روز - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 700 نسخه - 250000 ریال - 1 -424-321-964-978 انتخاب
10- برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی: نثرنویسان قرن پنجم و ششم هجری. قمری
محقق:بدرالسادات عیوقی ؛ ويراستار:نگار انوری - عیوقی - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 1 -39-8291-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13