لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (84)
تالیف (125)
ترجمه (1)
تهران (110)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی: برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - زوار - 498 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 770 نسخه - 6 -130-401-964-978 انتخاب
2- سبک‌شناسی نثر
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 5 -11-5998-964 انتخاب
3- سبک‌شناسی نثر
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 8 -54-8417-964-978 انتخاب
4- فن نثر در ادب پارسی: تاریخ تطور و مختصات و نقد نثر پارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم
نويسنده:حسین خطیبی - زوار - 640 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 1 -005-401-964 انتخاب
5- گنجینه سخن
- موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 328 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 5 سال 1363 - 11000 نسخه - 410 ریال - انتخاب
6- انواع نثر فارسی
نويسنده:منصور رستگارفسایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 708 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 500 نسخه - 330000 ریال - 4 -0222-02-600-978 انتخاب
7- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 450 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 1000 نسخه - 3 -0871-00-964-978 انتخاب
8- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 494 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2000 نسخه - 2 -0724-00-964-978 انتخاب
9- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی: برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - زوار - 446 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 770 نسخه - 0 -129-401-964-978 انتخاب
10- سبک‌شناسی (2) نثر (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی - دانشگاه پیام نور - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 2 -265-455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13