لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (83)
تالیف (124)
ترجمه (1)
تهران (109)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (125) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متون ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری) مجموعه رساله‌های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی
گردآورنده:جواد بشری - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -075-220-600-978 انتخاب
2- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی: برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - زوار - 498 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 770 نسخه - 6 -130-401-964-978 انتخاب
3- سبک‌شناسی نثر
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 5 -11-5998-964 انتخاب
4- سیر تحول نثر فارسی (از تاریخ بیهقی تا تاریخ جهانگشای جوینی)
نويسنده:ندا امین - تیرگان - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -260-324-600-978 انتخاب
5- گنجینه سخن
نويسنده:ذبیح‌الله صفا - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 288 صفحه - جلد 5 - وزیری - چاپ 4 سال 1363 - 11000 نسخه - 360 ریال - انتخاب
6- متون ایرانی: مجموعه رساله‌های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به‌اهتمام:جواد بشری - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - 650 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -113-220-600-978 انتخاب
7- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی: برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - زوار - 440 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 7 -131-401-964 انتخاب
8- تاریخ تطور نثر فارسی
نويسنده:سیروس شمیسا - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 2 -0536-02-600-978 انتخاب
9- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 432 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2000 نسخه - 9 -0725-00-964-978 انتخاب
10- سبک‌شناسی نثر
نويسنده:سیروس شمیسا - میترا - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2500 نسخه - 19000 ریال - 5 -11-5998-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13