لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (84)
تالیف (126)
ترجمه (1)
تهران (110)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (127) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نثر نوین فارسی: پژوهشی در ادبیات داستانی نوین تاریخ نثر و رمان نویسی در ایران (از قائم مقام ...)
نويسنده:حسن کامشاد ؛ مترجم:جواد طهوریان ؛ مترجم:مهیار علوی‌مقدم - نشر آژند - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 1 -20-7367-964 انتخاب
2- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 448 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1391 - 1000 نسخه - 0 -0872-00-964-978 انتخاب
3- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی: برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 460 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1382 - 1500 نسخه - 9 -0872-00-964 انتخاب
4- انواع نثر فارسی
نويسنده:منصور رستگارفسایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 320000 ریال - 4 -0222-02-600-978 انتخاب
5- متون ایرانی: مجموعه رساله‌های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به‌اهتمام:جواد بشری - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - 650 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -113-220-600-978 انتخاب
6- گذری بر سبک‌شناسی نظم و نثر بر اساس سبک‌شناسی محمدتقی بهار: ویژه دانشجویان و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
نويسنده:فریبا شکرالله‌پور - مرکب سپید - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -20-5459-600-978 انتخاب
7- برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی: نثرنویسان قرن پنجم و ششم هجری. قمری
محقق:بدرالسادات عیوقی ؛ ويراستار:نگار انوری - عیوقی - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 1 -39-8291-964-978 انتخاب
8- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی
نويسنده:محمدتقی بهار - مجید - 432 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -03-5509-964 انتخاب
9- سبک‌شناسی نثر
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 5 -11-5998-964 انتخاب
10- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
نويسنده:محمدتقی بهار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 432 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1391 - 1000 نسخه - 3 -0871-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13