لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1520)
چاپ مجدد (435)
تالیف (1935)
ترجمه (20)
تهران (1294)
شهرستان (661)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (1955) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رقصی چنین میانه میدانم آرزوست
نويسنده:مصطفی چمران - بنیاد شهید چمران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس - دیویی: 955.0843 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - انتخاب
2- در ستایش پدر
به‌اهتمام:شهرام رجب‌زاده - پارس - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - 6 -24-5845-964 انتخاب
3- افسانه رنگ‌های دونادون: رنگ حروف
نويسنده:فرهاد حیدری‌گوران - پانیذ - دیویی: 089 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 0 -01-7105-964 انتخاب
4- طلوع باران
نويسنده:معصومه نیک‌چهره - عابد - دیویی: 8fa8.862 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6500 ریال - 1 -83-7077-964 انتخاب
5- شکست سکوت: روایتی دیگر از بوف کور
نويسنده:حمید عموزین‌الدین‌موسوی - حمید عمو زین‌الدین موسوی - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - 8 -382-350-964 انتخاب
6- ستاره من و دنیای خوبان
نويسنده:فرامرز کریمی - آدنا - دیویی: 8fa8.862 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8000 ریال - 6 -9-91692-964 انتخاب
7- شوربای ایرانی، هژده پاره واژه
نويسنده:فرهاد اسماعیلی - صباح - دیویی: 8fa8.862 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - 0 -5-90256-964 انتخاب
8- لطیفه‌های شیرین ایرج میرزا
نويسنده:شهرام شفیعی ؛ نقاش:نیلوفر میرمحمدی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.6 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 7500 ریال - 1 -19-6695-964 انتخاب
9- صید ناز
نويسنده:حمیدرضا قاسمی‌ندوشن - مصباح - دیویی: 297.778 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 1 -6-91274-964 انتخاب
10- از بنفش تند تا ... به تو می‌اندیشم
شاعر:هوشنگ ایرانی ؛ مقدمه:منوچهر آتشی - نشر نخستین - دیویی: 8fa1.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - 964-6716-44-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 196