لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1465)
چاپ مجدد (414)
تالیف (1859)
ترجمه (20)
تهران (1247)
شهرستان (632)
كودك و نوجوان (41)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (1879) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب تنهایی
نويسنده:محمدرضا زائری - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa8.862 - 48 صفحه - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 0 -647-435-964 انتخاب
2- نامه‌هایی که پاره کردم
شاعر:مریم حیدرزاده - پروین - دیویی: 8fa6.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 4400 نسخه - 5000 ریال - 4 -7-92501-964 انتخاب
3- کتاب تنهایی
نويسنده:محمدرضا زائری - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa8.862 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 0 -647-435-964 انتخاب
4- ع‍ج‍ی‍ب‌ طرف‍ه‌ ح‍ک‍ای‍ت‍ی ‌...؟ دارای‌ م‍طال‍ب‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
نويسنده:نصرالله فرمایش - مهبان - دیویی: 8fa8.862 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
5- فریاد سکوت
نويسنده:مهناز کاتوزی - موسسه‌ فرهنگی ‌و انتشاراتی ‌دهسرا - دیویی: 8fa8.862 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 4900 ریال - 9 -18-7169-964-978 انتخاب
6- کتاب فقیر: مجموعه نثر و شعر 1376 -1379
شاعر:هیوا مسیح - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa8.862 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 2 -9-93769-964 انتخاب
7- چک‌چک ثانیه‌ها در حریم یک بی‌سامان
نويسنده:منیره گیلانی - عشق دانش - دیویی: 8fa8.862 - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 964-93587-9-X انتخاب
8- ما عشق را از بهشت به زمین آورده‌ایم 1373 - 1375
نويسنده:هیوا مسیح ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa8.862 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 2 -06-7675-964 انتخاب
9- ببخشید: هواپیماهای ما شهر شما را ویران کردند: نامه‌ها و اشعار بچه‌های دنیا، به پیرترین پدربزرگ ...
نويسنده:هیوا مسیح - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa6.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -27-7675-964 انتخاب
10- پنجره‌ی رو به باغ [یادنامه‌ی شبهای شعر بر بال خیال نازک اندیشان]
گردآورنده:محمدجواد محبت - صبح روشن - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 6 -01-7723-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 188