لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(335)
چاپ مجدد (571)
تالیف (781)
ترجمه (125)
تهران (729)
شهرستان (177)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (906) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- المختار من کشف الاسرار و تذکره العطار
گردآورنده:سیداحمد فهری‌زنجانی - بصائر - دیویی: 297.178 - 186 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 964-91773-7-X انتخاب
2- چهار مقاله
گردآورنده:کامل احمدنژاد - کتاب آمه - دیویی: 8fa8.823 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 7 -06-7033-600-978 انتخاب
3- خلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید بفارسی از کشف‌الاسرار ده‌ جلدی اث‍ر خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ تلخيص:حبیب‌الله آموزگار - اقبال - دیویی: 297.178 - 610 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1378 - 4 -064-406-964 انتخاب
4- روض‌ الجنان و روح‌ الجنان فی تفسیر القرآن
نويسنده:حسین‌بن‌علی‌ ابوالفتوح‌رازی ؛ مصحح:محمدجعفر یاحقی ؛ مصحح:محمدمهدی ناصح - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.1726 - 760 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 6 -134-444-964 انتخاب
5- کلیله و دمنه
تهيه و تنظيم:رضا انزابی‌نژاد - جامی - دیویی: 8fa8.823 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 9500 ریال - 5 -80-5620-964 انتخاب
6- تذکره الاولیاء فریدالدین عطار نیشابوری: با شرح دشواری‌ها
نويسنده:داوود غفارزادگان - افق - دیویی: 297.892 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 6 -432-369-964-978 انتخاب
7- داستانهای تفسیر کشف الاسرار
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ گردآورنده:سیدمهدی شمس‌الدین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.178 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 136000 ریال - 6 -0221-00-964-978 انتخاب
8- سمک عیار
نويسنده:فرامرز‌بن‌خداداد ارجانی ؛ مقدمه:پرویز ناتل‌خانلری - آگاه - دیویی: 8fa3.23 - 468 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1397 - 2 -244-416-964-978 انتخاب
9- صبح عارفان :تاریخچه تحول نثر و نویسندگان نثر عرفانی قرون پنجم و ششم
نويسنده:اکرم‌السادات میرمرتضوی - مهرصفا - دیویی: 8fa8.823 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6500 ریال - 964-94443-6-X انتخاب
10- راهنما و بانک سوالات امتحانی کلیله و دمنه 1 (رشته زبان و ادبیات فارسی) بر اساس کتاب نورالدین مقصودی
نويسنده:اکرم نظری ؛ نويسنده:مریم قربانیان - استادی - دیویی: 8fa8.823 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 23000 ریال - 9 -274-546-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 91