لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (106)
تالیف (256)
ترجمه (0)
تهران (140)
شهرستان (116)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (52)

تعداد یافت شده (256) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات عمومی (برگزیده متون و اشعار)
نويسنده:زینب نیکبخش ؛ نويسنده:مهسا گل‌پری ؛ ويراستار:مینا امینی - زینب نیک‌بخش،مهسا گل‌پری - دیویی: 8fa0.8 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 6 -4877-04-600-978 انتخاب
2- گنجینه عرفان: تمثیل‌ها، حکایات، اندرزها و داستان‌های تاریخی
نويسنده:عباس طراحی ؛ ويراستار:مرتضی یداللهی - تالار کتاب - دیویی: 089 - 454 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 30000 ریال - 5 -16-7251-964 انتخاب
3- روزهای ناب
نويسنده:محمدانور طاهری ؛ ويراستار:سپهر انصاری - تفتان - دیویی: 089 - 380 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 9 -11-6922-600-978 انتخاب
4- برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی: نثرنویسان قرن چهارم و پنجم هجری. قمری
نويسنده:بدرالسادات عیوقی ؛ ويراستار:نگار انوری - عیوقی - دیویی: 8fa8.8008 - 258 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 7 -37-8291-964-978 انتخاب
5- گلگشت ادب: نمونه‌هایی از نثر و نظم پارسی "گزیده برای تدریس"
تهيه و تنظيم:سیدمحمود الهام‌بخش ؛ مقدمه:محمدعلی صادقیان - دانشگاه یزد - دیویی: 8fa1.008 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11000 ریال - 3 -24-5808-964 انتخاب
6- زیباترین زمین (تطور نظم و نثر از بلعمی تا شاملو و کتاب شعر عاشقانه‌ها)
نويسنده:فیض‌الله شریفی - لطیفی - دیویی: 8fa8.8 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 964-6492-38-X انتخاب
7- متون عرفانی فارسی: گزیده‌هایی از کشف‌المحجوب هجویری، رسالات و مناجات خواجه عبدالله انصاری، ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه، منطق الطیر، ...
گردآورنده:محمدحسن حائری - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 297.83 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 7 -094-305-964 انتخاب
8- گلگشت ادب 2: نمونه‌هایی از نثر و نظم پارسی "گزیده برای تدریس"
نويسنده:سیدمحمود الهام‌بخش - دانشگاه یزد - دیویی: 8fa1.008 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 110000 ریال - 5 -12-6309-600-978 انتخاب
9- فارسی عمومی
نويسنده:احمد خاتمی - پایا - دیویی: 8fa0.8 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 130000 ریال - 6 -60-6748-964-978 انتخاب
10- متون عرفانی فارسی: گزیده‌هایی از کشف‌المحجوب هجویری، رسالات و مناجات خواجه عبدالله انصاری، ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه، منطق الطیر، ...
گردآورنده:محمدحسن حائری - نشر مرکز - دیویی: 297.83 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 190000 ریال - 8 -094-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26