لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(317)
چاپ مجدد (162)
تالیف (472)
ترجمه (7)
تهران (346)
شهرستان (133)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (479) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خسرو و شیرین
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - آثار قلم،کومه - دیویی: 8fa1.23 - 504 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1393 - 190000 ریال - 7 -03-6624-600-978 انتخاب
2- جلوه‌های سلوک در منطق‌الطیر و الهی‌نامه عطار
نويسنده:سیده‌مریم علوی ؛ ويراستار:سیدمحمد حیدری‌ثانی ؛ ويراستار:سیدحمید حیدری‌ثانی - آبان برتر - دیویی: 8fa1.23 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -05-7873-600-978 انتخاب
3- گزیده اشعار خاقانی
نويسنده:بدیل‌بن‌علی خاقانی ؛ گردآورنده:عباس ماهیار - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1370 - 2800 ریال - انتخاب
4- شرح دیوان خاقانی همراه با تلفظ واژه‌های دشوار، درست‌خوانی، زیباشناسی و شرح ادبیات
به‌اهتمام:محمدرضا برزگرخالقی - زوار - دیویی: 8fa1.23 - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 5 -546-401-964-978 انتخاب
5- سنایی غزنوی
نويسنده:شهلا شریفی - تیرگان - دیویی: 8fa1.23 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 7 -33-5810-964 انتخاب
6- سنایی غزنوی
نويسنده:حسین ایاضی ؛ ويراستار:مهدی دادخواه‌تهرانی ؛ ويراستار:دل‌آرا مردوخی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 5 -199-379-964-978 انتخاب
7- تحلیل ساختاری خسرو و شیرین نظامی
نويسنده:محمدرضا صافیان‌اصفهانی ؛ ويراستار:مریم افشار - نقش نگین - دیویی: 8fa1.23 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -175-329-600-978 انتخاب
8- تازیانه‌های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 8fa1.23 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 50000 ریال - 7 -051-416-964 انتخاب
9- تاثیر آیات قرآن کریم در کلیات دیوان امیر معزی‌نیشابوری
نويسنده:رضا دهمرده - پرنیان اندیش - دیویی: 8fa1.05123 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 148000 ریال - 5 -5-94003-600-978 انتخاب
10- حکایت زندگی خاقانی
نويسنده:زینب یزدانی - واش - دیویی: 8fa1.23 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -0-99655-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48