لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(316)
چاپ مجدد (162)
تالیف (471)
ترجمه (7)
تهران (345)
شهرستان (133)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (478) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده و شرح مصیبت‌نامه شیخ فریدالدین عطار
شارح:فرید جواهرکلام - فرزان روز - دیویی: 8fa1.23 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 0 -065-321-964 انتخاب
2- گوهرفروشان مهتاب (تراژدی لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجوی) با شرح بیت‌های پیچیده
نويسنده:سیروس نیرو ؛ ويراستار:محمد مفتاحی - روزگار - دیویی: 8fa1.23 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 9 -576-374-964-978 انتخاب
3- بساط قلندر: برگزیده و شرح غزل‌های خاقانی
نويسنده:معصومه معدن‌کن - آیدین - دیویی: 8fa1.23 - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 42000 ریال - 3 -31-5592-964 انتخاب
4- شرح دیوان خاقانی همراه با تلفظ واژه‌های دشوار، درست‌خوانی، زیباشناسی و شرح ابیات
به‌اهتمام:محمدرضا برزگرخالقی - زوار - دیویی: 8fa1.23 - 600 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1100000 ریال - 7 -555-401-964-978 انتخاب
5- شهر بند گنجه: گزیده مقاله‌ها و یادداشت‌های استاد دکتر بهروز ثروتیان درباره نظامی گنجه‌ای
به‌اهتمام:علیرضا قوجه‌زاده ؛ ويراستار:رحمان مشتاق‌مهر - آیدین - دیویی: 8fa1.23 - 458 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 230000 ریال - 3 -04-5871-600-978 انتخاب
6- خسرو و شیرین
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - کومه،نگاران قلم - دیویی: 8fa1.23 - 504 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 110000 ریال - 5 -30-6237-600-978 انتخاب
7- گزیده اشعار خاقانی
نويسنده:بدیل‌بن‌علی خاقانی ؛ گردآورنده:عباس ماهیار - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1370 - 2800 ریال - انتخاب
8- آشنایی با عنصری
نويسنده:حیدر کریم‌پور - تیرگان - دیویی: 8fa1.23 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 8 -043-324-600-978 انتخاب
9- آتش‌نامه: نقش آتش در اشعار عطار و مولوی
نويسنده:شهروز گودرزی‌منفرد ؛ نويسنده:اکرم مرادی - شهروز - دیویی: 8fa1.23 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 ریال - 6 -1-98057-600-978 انتخاب
10- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری
نويسنده:محمدحسن فروزانفر - زوار - دیویی: 8fa1.23 - 450 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 95000 ریال - 3 -371-401-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48