لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - دیویی: 428.64029732 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 560000 ریال - 0 -389-499-600-978 انتخاب
2- زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - دیویی: 428.64029732 - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 400000 ریال - 0 -389-499-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1