لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترول‌ها
گردآورنده:مبین سجادی ؛ عكاس:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -91-5461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1