لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Proofreading, revising, & editting skills success in 20 minutes a day
نويسنده:Brady Smith - نخبگان فردا - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 3 -466-57685-1 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1