لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(107)
چاپ مجدد (89)
تالیف (97)
ترجمه (99)
تهران (183)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (196) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معناشناسی شناختی قرآن
نويسنده:علیرضا قائمی‌نیا - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - دیویی: 297.159 - 698 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 450000 ریال - 1 -123-108-600-978 انتخاب
2- معنای معنا
نويسنده:چارلز.کی اگدن ؛ مترجم:محمود فضیلت ؛ مترجم:مریم نویدی - زوار - دیویی: 121.68 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 9 -478-401-964-978 انتخاب
3- پیام عکس
نويسنده:رولان بارت ؛ مترجم:راز گلستانی‌فرد - نشر مرکز - دیویی: 302.2 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 129000 ریال - 5 -095-213-964-978 انتخاب
4- نشانه‌شناسی و زیباشناسی سینما
نويسنده:یوری لوتمن ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.4301 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 110000 ریال - 7 -1385-12-964-978 انتخاب
5- درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر
نويسنده:محمد ضیمران - نشر قصه - دیویی: 401.41 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 17000 ریال - 1 -34-5776-964 انتخاب
6- نشانه‌شناسی عمومی و نشانه‌شناسی ادبی
نويسنده:عبدالواحد مرابط ؛ مترجم:عباس یارمحمدی ؛ مترجم:علی‌باقر طاهری‌نیا - جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - دیویی: 401.43 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 190000 ریال - 9 -330-133-600-978 انتخاب
7- نشانه‌شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد: بازنمود چندوجهی رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی به موضوع ارتباط در عصر حاضر
نويسنده:گونترآر کرس ؛ مترجم:سجاد کبگانی ؛ مترجم:رحمان صحراگرد - مارلیک - دیویی: 302.2 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 3 -26-5284-600-978 انتخاب
8- نمادشناسی عناصر چهارگانه آب. باد. خاک. آتش در هنر ایران باستان
نويسنده:زهرا قوی‌پنجه ؛ ويراستار:حمیدرضا اله‌دادی - جهاد دانشگاهی واحد یزد - دیویی: 302.2 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 8 -9-99621-600-978 انتخاب
9- نشانه‌شناسی: قدم اول
نويسنده:پاول کابلی ؛ مترجم:محمد نبوی ؛ ويراستار:مهران مهاجر - پردیس دانش - دیویی: 302.2 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 1 -62-2509-964-978 انتخاب
10- سفر عشق: رمزشناسی نمادها در آیین و مناسک حج ابراهیمی
نويسنده:سیامک شیخی - انس - دیویی: 297.357 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 1 -40-7257-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20