لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخچه زنبورها
نويسنده:مایا لونده ؛ مترجم:پگاه منفرد ؛ ويراستار:مهدی سجودی‌مقدم - مهراندیش - دیویی: 839.8238 - 438 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500000 ریال - 0 -50-6395-600-978 انتخاب
2- داستان عشق
نويسنده:هانه اورستاویک ؛ مترجم:علی سلامی - گویا - دیویی: 839.8238 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 260000 ریال - 8 -49-6528-622-978 انتخاب
3- بی‌قراران (رمان)
نويسنده:لین اولمن ؛ مترجم:کیواندخت(دالبرگ) ناظرعمو - داستان - دیویی: 823.8238 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 3 -088-481-600-978 انتخاب
4- داستان عشق
نويسنده:هانه اورستاویک ؛ مترجم:علی سلامی - گویا - دیویی: 839.8238 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 8 -49-6528-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1