لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1028)
چاپ مجدد (934)
تالیف (1943)
ترجمه (19)
تهران (1728)
شهرستان (234)
كودك و نوجوان (55)
كمك درسی و آموزشی (100)

تعداد یافت شده (1962) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حماسه رستم و اسفندیار
گردآورنده:منصور رستگارفسایی - جامی - دیویی: 8fa1.21 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5500 ریال - 1 -51-5620-964 انتخاب
2- شاهنامه فردوسی: متن کامل
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.21 - 1384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 50000 ریال - 1 -12-5958-964 انتخاب
3- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: داستان سیاوش
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - پیوند معاصر،نشر قطره - دیویی: 8fa1.21 - 192 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7600 ریال - 6 -3-92088-964 انتخاب
4- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: داستان رستم و سهراب
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - پیوند معاصر،نشر قطره - دیویی: 8fa1.21 - 128 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 ریال - انتخاب
5- بلور کلام فردوسی
نويسنده:روح‌الله رضاسلطانی - فکر روز،نشر کلبه - دیویی: 8fa1.21 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8000 ریال - 3 -98-5838-964 انتخاب
6- داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی
مصحح:عبدالعلی ادیب‌برومند ؛ باهمكاري:پروین بخردی - کتابخانه دانش - دیویی: 8fa1.21 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - 6 -15-6305-964 انتخاب
7- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: حوادث پس از کشته‌شدن سیاوش
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - پیوند معاصر - دیویی: 8fa1.21 - 116 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4700 ریال - 4 -4-92088-964 انتخاب
8- شاهنامه فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:سیاوش آگاه ؛ مصحح:ژول مول - نغمه - دیویی: 8fa1.21 - 552 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3 -03-6678-964 انتخاب
9- شاهنامه فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:سیاوش آگاه ؛ مصحح:ژول مول - نغمه - دیویی: 8fa1.21 - 512 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 964-6678-05-X انتخاب
10- شاهنامه فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:سیاوش آگاه ؛ مصحح:ژول مول - نغمه - دیویی: 8fa1.21 - 552 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 58000 ریال - 1 -04-6678-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 197