لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(770)
چاپ مجدد (646)
تالیف (1403)
ترجمه (13)
تهران (1161)
شهرستان (255)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (1416) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده قصه‌های نظامی: خسرو و شیرین و لیلی و مجنون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:محمدحسن شیرازی - پیام محراب - دیویی: 8fa1.23 - 386 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 25000 ریال - 7 -80-5559-964-978 انتخاب
2- اندیشه‌های زرین: عطار نیشابوری
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ گردآورنده:فرزانه اصفهانی - لیوسا،بدیهه - دیویی: 8fa1.23 - 438 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 45000 ریال - 7 -84-6701-964-978 انتخاب
3- اقبالنامه: بر اساس نسخه وحید دستگردی همراه با داستان به نثر روان
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - پورصائب - دیویی: 8fa1.23 - 256 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 140000 ریال - 8 -94-5998-600-978 انتخاب
4- دیوان عطار نیشابوری
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:پروین قائمی - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.23 - 466 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1393 - 195000 ریال - 4 -55-5981-964-978 انتخاب
5- لیلی و مجنون
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ خطاط:حسن ملائی‌تهرانی ؛ گرافيست:مرضیه باقرزاده - میردشتی - دیویی: 8fa1.23 - 274 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 0 -37-7762-600-978 انتخاب
6- برگزیده اشعار نظامی گنجوی
گردآورنده:اصلان عابدینی ؛ شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - اثر قلم - دیویی: 8fa1.23 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -46-8030-600-978 انتخاب
7- رتبه الحیات 2 - رساله الطیور
نويسنده:یوسف همدانی ؛ نويسنده:نجم رازی ؛ مصحح:محمدامین ریاحی - توس - دیویی: 8fa8.823 - 118 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 200 ریال - انتخاب
8- منتخب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 177 صفحه - چاپ 2 سال 1362 - 160 ریال - انتخاب
9- برگزیده‌ای از هفت پیکر نظامی گنجوی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 960 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 100 ریال - انتخاب
10- منطق الطیر (مقامات الطیور)
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ گردآورنده:سیدصادق گوهرین - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - 445 صفحه - چاپ 7 سال 1370 - 1900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 142