لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (53)
تالیف (20)
ترجمه (81)
تهران (93)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنسیت و توسعه
نويسنده:فضیله خانی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 305.42 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 2 -05-2738-964-978 انتخاب
2- جنسیت و مشارکت: درآمدی بر جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی زنان ایرانی
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 305.40955 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 2 -51-6751-964 انتخاب
3- جنسیت و مشارکت: درآمدی بر جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی زنان ایرانی
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 305.40955 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 14000 ریال - 2 -51-6751-964 انتخاب
4- سیطره جنس
نويسنده:محبوبه پاک‌نیا ؛ نويسنده:مرتضی مردیها - نشر نی - دیویی: 305.42 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 36000 ریال - 9 -118-185-964-978 انتخاب
5- ما و دختران امروز: روان‌شناسی جنسیت، آموزش و پرورش و توسعه
نويسنده:الهه حجازی ؛ نويسنده:شهلا اعزازی - مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا - دیویی: 371.822 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1 -13-8104-964 انتخاب
6- ژرفای زن بودن
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:سیمین موحد - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.42 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 370000 ریال - 1 -8-91205-600-978 انتخاب
7- چرا مردان اتو نمی‌کشند (تفاوتهای جالب و تغییر نیافتنی میان مردان و زنان)
نويسنده:آن مویر ؛ نويسنده:بیل مویر ؛ مترجم:مینا محمودنژاد - نشر البرز - دیویی: 305.3 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 9 -423-442-964 انتخاب
8- تفاوت‌های جنسیتی را جدی بگیریم
نويسنده:استون‌ای. رودز ؛ مترجم:معصومه محمدی ؛ ويراستار:مسعود جان‌بزرگی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دیویی: 305.3 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 98000 ریال - 2 -021-298-600-978 انتخاب
9- زنانگی و مردانگی در مدارا با استرس
نويسنده:مریم بهروزنژاد - سخنکده - دیویی: 155.33 - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 1 -21-7742-600-978 انتخاب
10- قدرت ما زنان: خردمندی‌ها و راهبردهای موفق‌ترین زنان جهان: از مجموعه رموز موفقیت
گردآورنده:هلن لرنررابینز ؛ مترجم:بیژن محمد - نسل نواندیش - دیویی: 155.332 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 13000 ریال - 4 -71-6714-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11