لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(103)
چاپ مجدد (129)
تالیف (223)
ترجمه (9)
تهران (154)
شهرستان (78)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (232) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقشه‌برداری عمومی
نويسنده:محمدرضا عاصی ؛ ويراستار:محمد دانش - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 526.9 - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 80000 ریال - 3 -02-7982-964-978 انتخاب
2- نقشه‌برداری: I - شناخت کلی
نويسنده:محمود ذوالفقاری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 526.98 - 626 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 17 سال 1380 - 33000 ریال - 8 -006-463-964 انتخاب
3- نقشه‌برداری نظری (رشته جغرافیا)
نويسنده:قاسمعلی کشکولی ؛ ويراستار:علی‌بابا چهرازی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 526.9 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 14000 ریال - 6 -439-455-964 انتخاب
4- نقشه‌برداری اجرایی
نويسنده:مسلم عباسی ؛ نويسنده:مختار دشتی ؛ زيرنظر:سیدقاسم رستمی - نوآور - دیویی: 526.9 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 200000 ریال - 7 -40-5514-600-978 انتخاب
5- نقشه‌برداری مهندسی
تهيه كننده:محمدرضا یاوری ؛ تهيه كننده:مهدی کاشف ؛ ويراستار:مجید کاظمی - دانشگاه افسری امام علی (ع) - دیویی: 526.9 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 1 -37-2899-964-978 انتخاب
6- کاربرد نقشه‌برداری در شهرسازی و معماری
نويسنده:رحمت‌الله فرهودی ؛ نويسنده:حسن روستا ؛ نويسنده:نسترن عبدالملکی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 526.9 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 60000 ریال - 9 -6241-03-964-978 انتخاب
7- نقشه‌برداری نظری (رشته جغرافیا)
نويسنده:قاسمعلی کشکولی ؛ ويراستار:علی‌بابا چهرازی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 526.9 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 8900 ریال - 6 -439-455-964 انتخاب
8- آموزش نقشه‌برداری به زبان ساده: قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های مهندسی عمران، منابع طبیعی و محیط زیست، بهداشت محیط و ...
نويسنده:حسن صمدیار ؛ نويسنده:محبوبه‌سادات رییس‌زاده - سبزرایان گستر - دیویی: 526.98 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 1 -10-7696-600-978 انتخاب
9- نقشه‌برداری جدید: زمینی و زیرزمینی (جلد1و2)
نويسنده:حسن شمسی - حسن شمسی - دیویی: 526.9 - 898 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 2000 ریال - انتخاب
10- مساحی و نقشه‌برداری: رشته‌های امور زراعی و باغی - منابع طبیعی گروه تحصیلی کشاورزی
نويسنده:نبی‌الله مقیمی ؛ نويسنده:محمود شاکری ؛ نويسنده:غلامرضا اشرف‌سمنانی - شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران - دیویی: 526.9 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 9000 ریال - 3 -1132-05-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24