لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(105)
چاپ مجدد (130)
تالیف (226)
ترجمه (9)
تهران (157)
شهرستان (78)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (37)

تعداد یافت شده (235) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقشه‌برداری مهندسی
نويسنده:رضا ابن‌جلال ؛ ويراستار:احمد باهری ؛ ويراستار:محمود شفاعی‌بجستان - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 526.9 - 612 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 6 -235-141-600-978 انتخاب
2- نقشه‌برداری عمومی
نويسنده:علی عبدلی - حکمت و عرفان - دیویی: 526.9 - 608 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 9 -09-8323-600-978 انتخاب
3- سرشکنی و تعدیل خطاهای مشاهدات نقشه‌برداری
نويسنده:داوود جباری‌سابق ؛ ويراستار:علی‌اصغر رضایی - سازمان نقشه‌برداری کشور - دیویی: 526.9 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 0 -26-6922-964 انتخاب
4- نقشه‌برداری مهندسی
نويسنده:محمود دیانت‌خواه ؛ ويراستار:بیژن دیبایی‌نیا - دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - دیویی: 526.9 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 31000 ریال - 8 -72-6029-964 انتخاب
5- معماری و توپوگرافی
نويسنده:سارا شیراوژن ؛ نويسنده:صمد محمدابراهیم‌زاده‌سپاسگزار - یزدا - دیویی: 526.9 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 45000 ریال - 5 -48-5549-600-978 انتخاب
6- کتاب جامع نقشه‌برداری: کنکورهای کارشناسی ارشد دولتی و آزاد 1387 الی 1392
نويسنده:سعید حاجی‌آقاجانی - ماهواره - دیویی: 526.9 - 526 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 220000 ریال - 0 -06-6857-600-978 انتخاب
7- کارتوگرافی در منابع طبیعی با کاربرد در تهیه طرح
نويسنده:علیرضا قاسمی‌آریان - پژوهش توس - دیویی: 526.98 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 8 -26-7510-964 انتخاب
8- نقشه‌برداری (I. شناخت کلی)
نويسنده:محمود ذوالفقاری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 526.98 - 654 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 14 سال 1376 - 20000 ریال - 8 -006-463-964 انتخاب
9- 250 نکته در نقشه‌برداری
نويسنده:بهروز سعدین - پیروز - دیویی: 526.9 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 3 -37-6429-600-978 انتخاب
10- نقشه‌برداری دیجیتال (توتال استیشن)
نويسنده:اکبر کلانتری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دیویی: 526.982 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 80000 ریال - 7 -78-7637-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24