لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(103)
چاپ مجدد (129)
تالیف (223)
ترجمه (9)
تهران (154)
شهرستان (78)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (232) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقشه‌برداری مقدماتی (توپوگرافی)
نويسنده:قدرت‌الله تمدنی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله تمدنی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 526.98 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1383 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -3628-03-964 انتخاب
2- نقشه‌برداری
- محمود ذوالفقاری - دیویی: 526.98 - چاپ 2 سال 1361 - 980 ریال - انتخاب
3- تئوری خطاها و سرشکنی کمترین مربعات
نويسنده:حمید مهرابی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد - دیویی: 511.43 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -285-223-964-978 انتخاب
4- روش جدید در تسطیح اراضی: طرح مستقیم تسطیح اراضی
مترجم:محمدرضا اکبرزاده ؛ مترجم:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 526.36 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 10000 ریال - 964-324-153-X انتخاب
5- نقشه‌برداری و عملیات در منابع طبیعی
نويسنده:محمدحسن صادقی‌روش - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان - دیویی: 526.9 - 450 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 3 -4243-10-964-978 انتخاب
6- نقشه‌برداری دیجیتال (توتال استیشن)
نويسنده:اکبر کلانتری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دیویی: 526.982 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -78-7637-964-978 انتخاب
7- نقشه‌برداری
نويسنده:شمس نوبخت - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - دیویی: 526.9 - 478 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1386 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 5 -073-454-964 انتخاب
8- ژئودزی پایه برای مهندسان و دانشجویان نقشه‌برداری
نويسنده:ابوالفضل شهامت ؛ نويسنده:عباس شهبازی ؛ نويسنده:سیدساعد سجادی - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 526.1 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 5 -84-5107-600-978 انتخاب
9- نقشه‌برداری کاربردی
نويسنده:احمد محبوب‌فر ؛ ويراستار:پریوش رشیدی - ارکان دانش - دیویی: 526.9 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 5 -56-2591-964-978 انتخاب
10- نقشه‌برداری مهندسی
نويسنده:محمود دیانت‌خواه ؛ ويراستار:بیژن دیبایی‌نیا - دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - دیویی: 526.9 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 34000 ریال - 8 -72-6029-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24