لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1521)
چاپ مجدد (882)
تالیف (2181)
ترجمه (222)
تهران (1677)
شهرستان (726)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2403) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- "رساله" "ابعاد شخصیت انسان کامل"
نويسنده:حسن نجف‌زاده - منشور امید - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 0 -01-5255-600-978 انتخاب
2- روحیه‌ام را بالا ببر: آرزوهایت را برآورده کن
نويسنده:ران کافمن ؛ مترجم:سیما فلاح ؛ ويراستار:حمیده رستمی - لیوسا،افق دور - 276 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 1 -0-90820-600-978 انتخاب
3- رشد، پیشرفت و تکامل
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 2 -097-982-964-978 انتخاب
4- اعتماد به نفس
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -174-982-964-978 انتخاب
5- امید و آرزو
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 9 -098-982-964-978 انتخاب
6- اعتماد و اطمینان
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -114-982-964-978 انتخاب
7- دوستی محبت و دشمنی
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - 140 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 1 -094-982-964-978 انتخاب
8- گوهرهای تجربه
نويسنده:عباس عطابخش - رستم و سهراب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -009-392-600-978 انتخاب
9- موج روزگار (مینی‌نوشته‌های امروزی از مسائل اجتماعی) برای نوجوانان و جوانان
نويسنده:اکبر رضایی‌مولان ؛ ويراستار:زهرا رضایی ؛ ويراستار:آیسودا رضایی - آیدین ‌کتاب - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 73000 ریال - 4 -7-95296-600-978 انتخاب
10- زندگی با طعم شاتوت
گردآورنده:رضا سلیمانی - سرزمین پنجگاه اهورایی - 80 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -33-8061-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 241