لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (13)
تالیف (11)
ترجمه (9)
تهران (5)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احکام نماز
نويسنده:سیدمحمدتقی مدرسی ؛ مترجم:سرور دانش - محبان الحسین (ع) - دیویی: 297.353 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 20000 ریال - 2 -57-5648-964 انتخاب
2- احکام نماز برای همه
نويسنده:حسین صابری - سنبله - دیویی: 297.353 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 12000 ریال - 1 -4-91472-964 انتخاب
3- احکام نماز: طبق فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی (قدس سره)
نويسنده:عبدالرحیم موگهی - شفق - دیویی: 297.353 - 72 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4 -056-485-964 انتخاب
4- احکام نماز برای همه
نويسنده:حسین صابری - سنبله،زرفام - دیویی: 297.353 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 12000 ریال - 6 -7-92209-964 انتخاب
5- فلسفه و ارکان و شرایط نماز و روزه و زکات: نمازهای پنجگانه و نماز جماعت، ...
نويسنده:محمد شیخ‌الاسلام - انتشارات کردستان - دیویی: 297.35 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 5 -31-6546-964 انتخاب
6- احکام نماز: طبق فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی (قدس سره)
نويسنده:عبدالرحیم موگهی - شفق - دیویی: 297.353 - 72 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4 -056-485-964 انتخاب
7- هدیه خواهران
نويسنده:ابراهیم پالن‌پوری ؛ مترجم:عبیدالله ملازهی - صدیقی - دیویی: 297.36 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 ریال - 3 -53-5728-964 انتخاب
8- احکام نماز: طبق فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی (قدس سره)
نويسنده:عبدالرحیم موگهی - شفق - دیویی: 297.353 - 72 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 4 -056-485-964 انتخاب
9- هدیه خواهران
نويسنده:ابراهیم پالن‌پوری ؛ مترجم:عبیدالله ملازهی - صدیقی - دیویی: 297.36 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 4000 ریال - 3 -53-5728-964 انتخاب
10- روح نماز در اسلام
نويسنده:عفیف‌عبدالفتاح طباره ؛ مترجم:سیدناصر طباطبایی - نشر احسان - دیویی: 297.353 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 7 -031-356-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2