لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(370)
چاپ مجدد (312)
تالیف (13)
ترجمه (669)
تهران (629)
شهرستان (53)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (682) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تک‌گویی‌های مدرن برای مردان
نويسنده:کریس سالت ؛ مترجم:محسن کاس‌نژاد ؛ ويراستار:مرتضی حسین‌زاده - بیدگل - دیویی: 808.8245 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -40-5193-600-978 انتخاب
2- سقوط در کوه مورگان و ارتباطات آقای پیترز
نويسنده:آرتور میلر ؛ مترجم:منیژه محامدی ؛ مترجم:مریم غیورزاده - افراز - دیویی: 812.54 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 5 -88-2837-964-978 انتخاب
3- قرمز
نويسنده:جان لوگان ؛ مترجم:فهیمه زاهدی - نیلوفر - دیویی: 812.54 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 770 نسخه - 65000 ریال - 2 -573-448-964-978 انتخاب
4- باغ وحش شیشه‌ای "نمایشنامه در هفت پرده"
نويسنده:تنسی ویلیامز ؛ مترجم:مرجان بخت‌مینو - مینو - دیویی: 812.54 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 0 -01-7487-964 انتخاب
5- آلیس در بستر (یک نمایشنامه)
نويسنده:سوزان سانتگ ؛ مترجم:فرزانه قوجلو - رازگو - دیویی: 812.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 2 -1-91397-600-978 انتخاب
6- چیزهایی که شب تق و توق می‌کنند [نمایشنامه]
نويسنده:دان نیگرو ؛ مترجم:مونا هدایتی - نیلا - دیویی: 812.54 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 3 -145-122-600-978 انتخاب
7- آه پدر، پدر بیچاره، مامان تو را در گنجه آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته (نمایشنامه)
نويسنده:آرتور کوپیت ؛ مترجم:رامین ناصرنصیر ؛ مترجم:شهرام زرگر - نیلا،وفاق - دیویی: 812.54 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 1 -29-6900-964 انتخاب
8- نمایشنامه دوشخصیتی
نويسنده:تنسی ویلیامز ؛ مترجم:مرجان بخت‌مینو - مینو - دیویی: 812.54 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 9 -68-7487-964-978 انتخاب
9- شکار مرگ: نمایشنامه دلهره‌آور در دو پرده
نويسنده:آیرا لوین ؛ مترجم:شهرام زرگر ؛ ويراستار:شیرین قاسملو - بیدگل - دیویی: 812.54 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 4 -94-7806-600-978 انتخاب
10- پرنده شیرین جوانی "نمایشنامه در هفت پرده"
نويسنده:تنسی ویلیامز ؛ مترجم:مرجان بخت‌مینو - مینو - دیویی: 812.54 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 0 -15-7487-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 69