لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (11)
تالیف (2)
ترجمه (32)
تهران (29)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمایشنامه شاه لیر
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:محمود اعتمادزاده - دات - دیویی: 822.33 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 1 -07-8898-964-978 انتخاب
2- نمایشنامه شاه لیر
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:محمود اعتمادزاده - دات - دیویی: 822.33 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 1 -07-8898-964-978 انتخاب
3- نمایشنامه‌های اسکار وایلد: بادبزن لیدی ویندرمیر، زنی فاقد اهمیت
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی - موسسه نشر تیر - دیویی: 822.8 - 226 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 5 -31-6581-964 انتخاب
4- یک تراژدی در فلورانس و سالومه
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:محمدرضا مکوندی - قطره - دیویی: 822.8 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 90000 ریال - 6 -881-119-600-978 انتخاب
5- پنج نمایشنامه
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:ابوالحسن تهامی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 822.8 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 700000 ریال - 4 -307-376-600-978 انتخاب
6- چشمه قدیسان
نويسنده:جان‌میلینگتون سینگ ؛ مترجم:افسانه قادری - متیس - دیویی: 822.912 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 90000 ریال - 4 -1-97267-600-978 انتخاب
7- نمایشنامه‌های اسکار وایلد: شوهر مطلوب، اهمیت صادق بودن
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی ؛ ويراستار:نسرین محمدی - موسسه نشر تیر - دیویی: 822.8 - 256 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1200 نسخه - 12000 ریال - 3 -32-6581-964 انتخاب
8- مانفرد
نويسنده:جورج‌گوردون بایرون ؛ مترجم:حسین قدسی - نشر نی - دیویی: 822.912 - 142 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550 نسخه - 220000 ریال - 7 -477-185-964-978 انتخاب
9- سالومه: اهمیت ارنست بودن، بادبزن خانم ویندرمر
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:محمد سعیدی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 822.8 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 6 -221-445-964 انتخاب
10- پنج نمایشنامه
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:ابوالحسن تهامی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 822.8 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 550000 ریال - 4 -307-376-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4