لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1016)
چاپ مجدد (378)
تالیف (1384)
ترجمه (10)
تهران (1077)
شهرستان (317)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (1394) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ش‍م‍ع‌ ج‍م‍ع‌: ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ از غ‍زل‍ی‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌ال‍ش‍ری‍ف‌)
شارح:محسن بینا - اطلاعات - دیویی: 8fa1.62 - 172 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 700 ریال - انتخاب
2- بامدادی دیگر: نگاهی تازه به شعر احمد شاملو
نويسنده:ضیاءالدین ترابی - افراز - دیویی: 8fa1.62 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 45000 ریال - 4 -14-2837-964-978 انتخاب
3- در زلال زبور عجم اقبال لاهوری
تدوين:پرویز خرسند - ترانه - دیویی: 8fa1.6 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 4 -11-7061-600-978 انتخاب
4- "صنعت تکرار در اشعار فروغ فرخزاد، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج و اخوان ثالث"
نويسنده:پروین کشاورزآقامحمدی - حافظ پژوه - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 6 -41-2666-964-978 انتخاب
5- نیمایوشیج؛ فیلسوف خردمند
نويسنده:پرویز صالحی ؛ نويسنده:هوشنگ صالحی ؛ نويسنده:زهرا لبادی - روزآمد - دیویی: 8fa1.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 290000 ریال - 6 -77-6459-600-978 انتخاب
6- جریان‌شناسی شعر دهه هفتاد (بررسی جریان‌های نو در شعر دهه 70)
نويسنده:سعید زهره‌وند - روزگار - دیویی: 8fa1.6209 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400000 ریال - 7 -695-374-964-978 انتخاب
7- در ترازوی آیینه‌گون (جستارهایی در اشعار چند شاعر کودک)
نويسنده:منوچهر علی‌پور - فردوس - دیویی: 808.0681 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 ریال - 4 -009-320-964 انتخاب
8- مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران: نظم - شعر
نويسنده:محمد حقوقی - نشر قطره - دیویی: 8fa0.9062 - 260 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 10000 ریال - 0 -97-5958-964 انتخاب
9- کماندار بزرگ کوهساران: زندگی و شعر نیما یوشیج
نويسنده:سیروس طاهباز - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 664 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 110000 ریال - 0 -40-7230-964 انتخاب
10- در های و هوی باد: زندگی و شعر حمید مصدق
نويسنده:احمد ابومحبوب - ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 402 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 75000 ریال - 7 -11-7230-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 140