لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (22)
تالیف (28)
ترجمه (13)
تهران (32)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت تغذیه در نوجوانان
نويسنده:علیرضا بوستانی - چشم ساعی - دیویی: 613.2083 - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -20-8777-600-978 انتخاب
2- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
3- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 2 -7-90074-964-978 انتخاب
4- تغذیه در دوره امتحانات و کنکور
نويسنده:حیدر احمدی‌زارع ؛ ويراستار:رویا عزیزی‌موسوی - یاران علوی - دیویی: 613.20835 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 6 -07-8583-964-978 انتخاب
5- تغذیه در دوره امتحانات و کنکور
نويسنده:حیدر احمدی‌زارع ؛ ويراستار:رویا عزیزی‌موسوی - یاران علوی - دیویی: 613.20835 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 6 -07-8583-964-978 انتخاب
6- تغذیه در نوزادان نارس و نوجوانان (کراوس 2012)
مترجم:محدثه آقاسی ؛ مترجم:محجوبه صفرپور ؛ زيرنظر:احمدرضا درستی‌مطلق - دولتمند،لوتوس - دیویی: 613.269 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 120000 ریال - 1 -62-8242-964-978 انتخاب
7- تغذیه در دوره امتحانات و کنکور
نويسنده:حیدر احمدی‌زارع - یاران علوی - دیویی: 613.20835 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -07-8583-964 انتخاب
8- تغذیه در دوره امتحانات و کنکور
نويسنده:حیدر احمدی‌زارع - یاران علوی - دیویی: 613.20835 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -07-8583-964 انتخاب
9- گیاه‌خواری در کودکان و نوجوانان
نويسنده:فرمهر ابطحی - فرمهر ابطحی - دیویی: 613.262 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -6264-04-600-978 انتخاب
10- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5