لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (22)
تالیف (31)
ترجمه (13)
تهران (35)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه در دوره امتحانات و کنکور
نويسنده:حیدر احمدی‌زارع - یاران علوی - دیویی: 613.20835 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 25000 ریال - 2 -07-8583-964 انتخاب
2- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یکسالگی تا سن نوجوانی
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ مترجم:سهیر مطیعی‌طالقانی - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون،یاران قلم - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 33000 ریال - 8 -081-111-600-978 انتخاب
3- بهداشت تغذیه در نوجوانان
نويسنده:علیرضا بوستانی - چشم ساعی - دیویی: 613.2083 - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -20-8777-600-978 انتخاب
4- تغذیه کاربردی برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:نسرین امیدوار ؛ نويسنده:آزاده امین‌پور - فاطمی - دیویی: 649.3 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 1 -666-318-964-978 انتخاب
5- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌زاده - مبین اندیشه - دیویی: 613.20835 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1387 - 17000 ریال - 1 -4-90002-600-978 انتخاب
6- تغذیه در دوره امتحانات و کنکور
نويسنده:حیدر احمدی‌زارع ؛ ويراستار:رویا عزیزی‌موسوی - یاران علوی - دیویی: 613.20835 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -07-8583-964-978 انتخاب
7- تغذیه کودک و نوجوان در فرهنگ ایرانی
نويسنده:محمود دریایی - زعیم - دیویی: 649.3 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 2 -093-240-600-978 انتخاب
8- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌زاده - مبین اندیشه - دیویی: 613.20835 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1387 - 17000 ریال - 1 -4-90002-600-978 انتخاب
9- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌زاده - مبین اندیشه - دیویی: 646.726 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1388 - 17000 ریال - 1 -4-90002-600-978 انتخاب
10- تغذیه مناسب دوران تحصیل ابتدایی تا نوجوانی
نويسنده:نادر شفاعی - سرای دانش فدک - دیویی: 371.716 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 140000 ریال - 6 -0-96515-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5