لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(195)
چاپ مجدد (182)
تالیف (242)
ترجمه (135)
تهران (237)
شهرستان (140)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (377) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهترین روشهای تغذیه کودک (از نوزاد تا نوپا)
نويسنده:فریبا انظاری - پیام اندیشه - دیویی: 649.3 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 3 -18-5775-964 انتخاب
2- رشد، نمو و تغذیه "پیش از تولد تا بلوغ"
نويسنده:محمود شیخ ؛ نويسنده:محمدرضا اشتری ؛ نويسنده:پریوش عباسی‌شهبا - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 618.24 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -6686-03-964-978 انتخاب
3- آشپزی مخصوص کودکان
نويسنده:آماندا گرانت ؛ مترجم:فرشته داهیم - آریاز - دیویی: 641.5622 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 45000 ریال - 1 -9-92582-600-978 انتخاب
4- شیر مادر
نويسنده:جین چامبلی ؛ مترجم:متین پدرامی - پیدایش - دیویی: 613.269 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 4 -272-349-964-978 انتخاب
5- تغذیه با شیر مادر
نويسنده: سازمان‌بهداشت‌جهانی‌ژنو ؛ مترجم:ناهید عزالدین‌زنجانی - سازمان بهداشت جهانی - دیویی: 649.33 - 46 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
6- از شیر گرفتن کودک و غذاهای اولیه: راهنمای از شیر گرفتن همراه با دستوراتی ساده برای تهیه غذای کودک
نويسنده:راویندر لیلی ؛ مترجم:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 649.33 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 23000 ریال - 0 -53-6617-964 انتخاب
7- تغذیه شیرخواران: از 6 تا 12 ماهگی: تغذیه تکمیلی
- انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 613.0432 - 22 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - انتخاب
8- شیرمادر و تغذیه شیرخوار: ترویج تغذیه با شیر مادر: راهنمای کامل مراقبت‌های دوران نوزادی و شیرخوارگی آموزش و پرورش بیمارستان فوق تخصصی گلستان
نويسنده:حمیدرضا صفایی - زهد - دیویی: 649.33 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 8 -75-2740-964-978 انتخاب
9- مبانی تغذیه در شیرخواران و کودکان
نويسنده:حسن کرمی ؛ نويسنده:حمیدرضا کیانی‌فرد ؛ نويسنده:بهاره لشتوآقایی - شلفین - دیویی: 649.3 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 8 -229-100-600-978 انتخاب
10- تغذیه با شیر مادر
نويسنده:صفورا جهان‌آرا ؛ نويسنده:مریم عطاالهی ؛ زيرنظر:سیده‌زهرا معصومی‌قاضی‌نوری - دایان - دیویی: 649.33 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 5 -06-8142-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38