لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (14)
تالیف (33)
ترجمه (1)
تهران (29)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرودرايو XGT سري XDL-L7NH با پروتكل EtherCAT
نويسنده:مصطفی رحمنی - قدیس - دیویی: 629.89 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 5 -57-8050-600-978 انتخاب
2- مبانی سامانه‌های کنترل توزیع شده DCS
نويسنده:صادق اکبری - ایده‌نگار - دیویی: 620.00115 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 280000 ریال - 4 -6-93622-600-978 انتخاب
3- آموزش کاربردی WinCC flexible
نويسنده:علیرضا کشاورزباحقیقت ؛ نويسنده:امید کرمی ؛ نويسنده:عباس مقدسی - سهادانش،تخت سلیمان - دیویی: 629.895 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 200000 ریال - 3 -050-181-600-978 انتخاب
4- راهنمای جامع WinCC
نويسنده:سیدجعفر رضوی‌پناه ؛ نويسنده:میثم ترابی‌نژادیزدی ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - آفرنگ - دیویی: 658.562 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 84000 ریال - 6 -09-5060-600-978 انتخاب
5- آموزش کاربردی WinCC flexible
نويسنده:علیرضا کشاورزباحقیقت ؛ نويسنده:امید کرمی ؛ نويسنده:عباس مقدسی - سهادانش - دیویی: 629.895 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 170000 ریال - 3 -050-181-600-978 انتخاب
6- آموزش جامع نرم‌افزار WinCC
نويسنده:داریوش مرتضوی - قدیس - دیویی: 629.895 - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 100000 ریال - 964-8424-08-X انتخاب
7- راهنمای جامع WinCC
نويسنده:سیدجعفر رضوی‌پناه ؛ نويسنده:میثم ترابی‌نژادیزدی ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - آفرنگ - دیویی: 658.562 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 185000 ریال - 6 -09-5060-600-978 انتخاب
8- سولوشن‌های اشنایدرالکتریک = Schnider electric solutions
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - دیویی: 629.895 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 4 -70-8050-600-978 انتخاب
9- کاملترین مرجع کاربردی WinCC v7
نويسنده:احمد فرجی ؛ ويراستار:علی کلانتری - نگارنده دانش - دیویی: 629.895 - 736 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 370000 ریال - 7 -45-6190-600-978 انتخاب
10- کاملترین مرجع کاربردی WinCC v7
نويسنده:احمد فرجی ؛ ويراستار:علی کلانتری - نگارنده دانش - دیویی: 629.895 - 736 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 330000 ریال - 7 -45-6190-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4